"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mot högre moraliska höjder? Organisatoriska konsekvenser av etik-relaterade styrinstrument

Forskningsprojekt I ljuset av en rad avslöjanden om oetiskt beteende inom idrotten blottlägger det här projektet etiska styrinstruments beståndsdelar och effekter i termer av förändringar i organisatoriska roller, omfördelningen av resurser och förskjutningar i mandat- och ansvarsförhållanden.

Efter en rad avslöjanden om oetiskt beteende har idrottsorganisationer världen över infört en rad så kallade etiska instrument som är tänkta att blottlägga och bestraffa oetiskt beteende. Trots goda intentioner kan sådana instrument få kontraproduktiva effekter om de undergräver idéer, strukturer och praktiker (exempelvis demokrati) som är tänkta att forma moraliska individer. Projektet blottlägger etiska instruments beståndsdelar och effekter i termer av förändringar i organisatoriska roller, omfördelning av resurser och förskjutningar i mandat- och ansvarsförhållanden.

Projektansvarig

Cecilia Stenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 01

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2023-12-31

Finansiering

Centrum för Idrottsforskning
Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Efter en rad avslöjanden om oetiskt beteende (exempelvis korruption och sexuellt- och emotionellt utnyttjande) har idrottsorganisationer världen över infört en rad så kallade etiska instrument som är tänkta att blottlägga och bestraffa oetiskt beteende. Trots goda intentioner kan sådana instrument få kontraproduktiva effekter om de undergräver idéer, strukturer och praktiker (exempelvis demokrati) som är tänkta att forma moraliska individer. Projektet blottlägger etiska instruments beståndsdelar och effekter i termer av förändringar i organisatoriska roller, omfördelningen av resurser och förskjutningar i mandat- och ansvarsförhållanden. Därmed skapas ett underlag för att göra övervägningar mellan styrmekanismer som omgärdas av positiva konnotationer och de negativa effekter de kan skapa.

Senast uppdaterad: 2022-02-15