"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cecilia Stenling

Min undervisning, handledning och forskning är särskilt inriktad på frågor rörande organisering och styrning, framför allt inom idrotten, men också i det bredare arbetslivet. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag disputerade 2015 vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet på en avhandling om förändringsprocesser i svensk föreningsidrott. Sedan 2016 är jag anställd som universitetslektor vid institutionen. 

I min forskning intresserar jag mig för processer i gränslandet mellan offentlig idrottspolitik och de normer, värderingar och praktiker som karaktäriserar idrottens interna organisering och styrning. Motivet för detta intresse är de konsekvenser dessa processer får för vad som betraktas som legitima idrottsaktiviteter och för makt- och resursfördelning inom och utanför idrotten. Särskilt fokus riktar jag på idrottens egna legitimitetsskapande aktiviteter såsom skapandet av alternativa idrottsformer, införandet av könskvotering till styrelser, strategiska förändringar och idrottspolitiskt påverkansarbete, och på vilka idrottsinterna och -externa konsekvenser dessa aktiviteter får. 

För tillfället kommer detta intresse till uttryck i de fyra olika forskningsprojekt jag arbetar i:

1. Gatekeeping sport governance: the (re)production of (mis)representation in board nomination processes 

Projektet syftar till att skapa kunskap om hur valberedningars arbete påverkar specialidrottförbunds styrelsesammansättning. Projektet genomförs tillsammans med Josef Fahlén och det finansieras av Centrum för Idrottsforskning och Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

2. Exploring negotiations between member needs and external expectations in sport club boardrooms 

Projektet syftar till att skapa kunskap om hur idrottsföreningars styrelser skapar mening om och förhandlar de stundtals motstridiga förväntningar som härrör från föreningars interna och externa kontext. Projektet genomförs tillsammans med Josef Fahlén och det finansieras av Centrum för Idrottsforskning och Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

3. Legitimizing transformational change: sport consultants' role in the implementation of strategy 2025 

Projektet syftar till att skapa kunskap om hur så kallade idrottskonsulenter legitimerar införandet av Strategi 2025 (svensk föreningsidrott senaste och omfattande strategiarbete) gentemot idrottsföreningar. Projektet genomförs tillsammans med Josef Fahlén och det finansieras av Centrum för Idrottsforskning och Idrottshögskolan vid Umeå universitet. 

4. Making the case for organized sport: the construction of legitimizing accounts in public sport policy advocacy processes 

Projektet syftar till att skapa kunskap om hur, varför och med vilka idrottsinterna konsekvenser distriktidrottsförbund ägnar sig åt idrottspolitiskt påverkansarbete. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådets stöd för internationella postdok-vistelser, vilket innebär att jag fram till och med sommaren 2019 bor på Nya Zeeland där jag arbetar vid Centre for Sport Policy and Politics, School of Physical Education, Sport and Exercise Sciences, University of Otago. 

Jag undervisar också på kurser som fokuserar på, till exempel, offentlig idrottspolitik, organisationsteori, evenemangs- och projektledning, personalutveckling och kvalitativ forskningsmetodik. 

Mer om området Idrottspedagogik
Mer om profilområdet Ledarskap, organisation och arbetsliv

Sport, Education and Society
Renström, Anna; Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
Young - Nordic Journal of Youth Research
Strittmatter, Anna-Maria; Skille, Eivind Å.; Stenling, Cecilia; et al.
International Journal of Sport Policy and Politics
Strittmatter, Anna-Maria; Stenling, Cecilia; Skille, Eivind; et al.
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce
Ehnold, Peter; Jarck, Henning; Doherty, Alison; et al.
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2023, Vol. 58, (5) : 829-849
Sam, Michael; Stenling, Cecilia; Tak, Minhyeok
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2023, Vol. 58, (8) : 1263-1281
Skille, Eivind Å.; Strittmatter, Anna-Maria; Stenling, Cecilia; et al.
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2023, Vol. 58, (1) : 108-125
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
European Sport Management Quarterly, Routledge 2023, Vol. 23, (2) : 586-603
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
Stakeholder analysis and sport organisation, Abingdon: Routledge 2022 : 68-86
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2022 EASS & ISSA World congress of sociology of sport: Why does sociology matter? The role of sport sociology in interdisciplinary research: Book of abstracts
Sam, Mike; Stenling, Cecilia; Tak, Minhyeok
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2022, Vol. 57, (1) : 112-128
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
2022 EASS & ISSA World congress of sociology of sport: Why does sociology matter? The role of sport sociology in interdisciplinary research: Book of abstracts
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
European Sport Management Quarterly, Routledge 2022, Vol. 22, (5) : 643-662
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
International Journal of Sport Policy and Politics, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 13, (1) : 29-43
Dawbin, Timothy M.; Sam, Michael P.; Stenling, Cecilia
Idrottens kraft?: ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 91-116
Ekholm, David; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
Idrottens kraft?: ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 149-173
Holmlid, Stefan; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
Idrett, kjønn og ledelse: festskrift til Jorid Hovden, Bergen: Fagbokforlaget 2021 : 306-322
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
European Journal for Sport and Society, Taylor & Francis 2021, Vol. 18, (2) : 168-186
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
Research handbook on nonprofit governance, Edward Elgar Publishing 2021 : 279-293
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
Sport management, del 2: Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott, Stockholm: SISU idrottsböcker 2020 : 38-59
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
Sport, Alcohol and Social Inquiry: A Global Cocktail, Bingley: Emerald Group Publishing Limited 2020 : 131-145
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
European Sport Management Quarterly, Routledge 2020, Vol. 20, (5) : 636-654
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Ann-Maria; et al.
European Sport Management Quarterly, Routledge 2020, Vol. 20, (5) : 577-597
Stenling, Cecilia; Sam, Michael
Sociology of Sport Journal, Human Kinetics 2020, Vol. 37, (4) : 319-327
Stenling, Cecilia; Sam, Michael
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2020, Vol. 12, (4) : 583-598
Stenling, Cecilia; Sam, Michael
European Sport Management Quarterly, Routledge 2019, Vol. 19, (2) : 265-285
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
Book of Abstracts for the 27th European Sport Management Conference : 187-188
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
The European Association for Sociology of Sports (EASS) conference, Bø, Norway, May 18-21, 2019
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
Book of Abstracts 2019 International Sociology of Sport Conference, University of Otago 2019 : 18-18
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; Skille, Eivind Å.; et al.
Journal of Athlete Development and Experience, Arkansas, USA: Bowling Green State University 2019, Vol. 1, (3) : 130-143
Renström, Anna; Stenling, Cecilia
Book of Abstracts for the World Congress of Sociology of Sport 2019 : 19-19
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
Sports and the Environment - Policies, Values and Sustainability
Stenling, Cecilia
Idrotten och (o)jämlikheten: i medlemmarnas eller samhällets intresse?, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2019 : 151-165
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2019, Vol. 11, (3) : 447-463
Stenling, Cecilia; Sam, Mike
ISSA 2018 Abstracts: The 2018 annual conference international sociology of sport association, Lausanne: Lausanne University 2018 : 18-18
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
ISSA 2018 Abstracts: The 2018 annual conference international sociology of sport association
Sam, Mike; Stenling, Cecilia
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2018, Vol. 53, (7) : 837-853
Skille, Eivind; Stenling, Cecilia
Bordeaux: EASS 2018
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
Book of abstracts: Sport, Discriminations and Inclusion: Challenges to Face, Bordeaux: EASS 2018 : 104-104
Stenling, Cecilia; Sam, Mike
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2018, Vol. 10, (4) : 621-635
Strittmatter, Anna-Maria; Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; et al.
Studies in Continuing Education, Routledge 2017, Vol. 39, (3) : 371-387
Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar; Stenling, Cecilia
The Routledge handbook of talent identification and development in sport, Oxon: Routledge 2017 : 455-465
Skille, Eivind Åsrum; Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
The Values of Sport: Between tradition and (post)modernity: Abstract book, Prague, Czech Republic: Charles University, F 2017 : 54-55
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
Griffith University 2017
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2017, Vol. 9, (4) : 691-705
Stenling, Cecilia; Sam, Mike
International Journal of Sport Policy and Politics, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 8, (3) : 515-531
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia