"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Multi-omics-analyser för att identifiera riskmarkörer och tidiga förändringar i blodprover vid pankreascancer

Forskningsprojekt Pankreascancer är en av de mest aggressiva cancerformerna och diagnosticeras ofta i ett sent stadie då sjukdomen inte är botbar. Detta projekt letar tidiga förändringar i blodet i syfte att finna nya metoder för tidig upptäckt.

Pankreascancer medför en extremt dålig prognos och förväntas inom det närmsta decenniet bli den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i västvärlden. De flesta patienter diagnosticeras för sent, när pankreascancern är spridd i kroppen. Detta projekt syftar till att analysera ett stort antal substanser i världsunika blodprover som samlats innan pankreascancer diagnosticerats från över 300 patienter, genom att nyttja biobankade prover från hälsoundersökningar i Västerbotten.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2027-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention

Forskningsområde

Klinisk medicin

Externa finansiärer

Cancerforskningsfonden Norrland, Sjöbergstiftelsen

Projektbeskrivning

Projektet kommer genomföras av forskare vid Umeå Universitet som har en gedigen erfarenhet av att studera denna unika provsamling vid pankreascancer. Blodprovsanalyserna kommer att ske i samarbete med Professor Angelo D’Alessandro vid University of Colorado i USA. I projektet kommer vi försöka identifiera tidiga förändringar som föregår pankreascancerdiagnos, blodförändringar (biomarkörer) som identifierar förhöjd risk, samt analysera hur biomarkörer i blodet förändras över tid genom att analysera upprepade prover från samma individer.

Detta projekt har potential att identifiera nya kliniskt användbara biomarkörer då projektet kombinerar en världsunik provsamling med en internationellt stark kompetens för att genomföra analyserna. Tidiga mätbara förändringar skulle kunna tidigarelägga botbar behandling av pankreascancer och förbättra överlevnaden.

BAKGRUND

Pankreascancer blir allt vanligare i västvärlden med stigande ålder och medför en extremt dålig prognos. Sjukdomen upptäcks oftast försent, när det redan finns spridd sjukdom eller där operation är tekniskt riskabelt. Över hälften har spridd sjukdom vid diagnos och medelöverlevnaden är då endast 3-4 månader. Det absolut viktigaste för att förbättra överlevnaden vid pankreascancer är att finna sätt att diagnosticera sjukdomen tidigare då kirurgisk bot är möjligt.

Pankreascancer karaktäriseras av tidiga metabola förändringar. Som visat av huvudansvarig forskare Oskar Franklins grupp så stiger medelnivån av fasteblodsocker hos framtida pankreascancerpatienter redan 3-6 år innan diagnos. Dessa resultat bekräftas av en amerikansk forskargrupp, som även påvisat förändringar i fettkomposition och sarkopeni åren innan pankreascancerdiagnos. Vid manifest pankreascancerdiagnos har endast 14% av patienterna normal fasteblodsocker och uppemot 80% lider av kakexi. Orsaker till dessa tidiga, vanliga och omfattande metabola förändringar är ej helt klarlagda men tros bero på multifaktoriella orsaker inklusive tumörutsöndrade faktorer. En bättre förståelse för dessa processer kan potentiellt användas för tidig diagnostik av sjukdomen.

METOD

Projektet kommer använda material från Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS) samt biobankmaterial från patienter som opererats vid Norrlands Universitetssjukhus. Proverna kommer analyseras vid Professor Angelo D’Alessandros labb vid University of Colorado, USA (https://www.dalessandrolab.com/).

LÄNKAR OCH MER LÄSNING

https://www.dalessandrolab.com/

https://www.umu.se/enheten-for-biobanksforskning/provsamlingar-och-register/northern-sweden-health-and-disease-study/

För dig som tidigare har deltagit i NSHDS och som har lämnat prov och/eller data till forskning finns mer information om hur personuppgifter behandlas i forskningsprojektet här: Information till deltagare i studier.

EXTERN FINANSIERING

Bengt Ihres Fond

Cancerforskningsfonden i Norrland

Sjöbergstiftelsen

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-02