"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Myggburna zoonoser i djur och människor

Forskningsprojekt Människor och djur kan drabbas hårt av zoonotiska sjukdomar. Nya myggburna virus har nyligen spritt sig i Europa. Djur kan också fungera som reservoarer för virus och via myggor och andra vektorer föras över till människor och orsaka sjukdom.

Vi kommer att identifiera myggor med hjälp av genetisk karaktärisering, identifiera myggburna virus i Sverige, utveckla modeller för de rumsliga och tidsmässiga förhållanden som är gynnsamma för förekomsten av myggvektorer och utveckla en modell för att studera kompetensen hos nordiska myggor att sprida nya zoonotiska sjukdomar

Projektansvarig

Magnus Evander
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 90

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2017-12-31

Finansiering

Formas, 2015-2017: 4 345 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Molekylär medicin

Projektbeskrivning

Myggor kommer att samlas in under två fältsäsonger på sju orter och prevalensdata kommer att användas för att få fram en preliminär modell för sambandet mellan livsmiljöer och arter.

Högkapacitetstypning av myggor med genetiska metoder, metabarcoding, kommer att utföras på insamlade myggor.

Identifiering av myggvirus kommer att ske genom genetisk detektion med RT-PCR-teknik, helgenomsekvensering och virusodling.

Kompetensen hos nordiska myggor att överföra utvalda virus kommer att fastställas och användas som en modell för vektorkompetens.

Senast uppdaterad: 2019-09-18