"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Narrativ undersökning av elevers matematiklärande i skolår sex

Forskningsprojekt Projektet syftar till att förstå de strategier som eleverna utvecklar när de lär sig matematik.

Projektet bedrivs i en årskurs sex i en svensk skola. Det använder narrativ undersökningsmetod för att förstå de strategier som eleverna utvecklar när de lär sig matematik. Via ett antropologiskt perspektiv på elevernas deltagande ger användandet av den narrativa undersökningsmetoden tillgång till elevens livsvärld. Metoden kan också förstås som en möjlighet för läraren att förstärka sin förståelse som en del av sin undervisning. Potentialen hos narration som ett medel att överbrygga glappet mellan styrdokument, praxis och forskning utreds också.

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-01-21 2009-06-12

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet bedrivs i en årskurs sex i en svensk skola. Det använder narrativ undersökningsmetod för att förstå de strategier som eleverna utvecklar när de lär sig matematik. Via ett antropologiskt perspektiv på elevernas deltagande ger användandet av den narrativa undersökningsmetoden tillgång till elevens livsvärld. Metoden kan också förstås som en möjlighet för läraren att förstärka sin förståelse som en del av sin undervisning. Potentialen hos narration som ett medel att överbrygga glappet mellan styrdokument, praxis och forskning utreds också.
Senast uppdaterad: 2018-06-20