"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nätbaserad vestibulär rehabilitering jämfört med standardbehandling efter akut yrsel

Forskningsprojekt Det här forskningsprojektet syftar till att vidareutveckla och utvärdera ett onlineverktyg för rehabilitering efter akut yrsel.

I projektet jämför vi effekterna av onlineverktyget YrselTräning för vestibulär rehabilitering jämfört med standardbehandling, som är att patienten får med sig ett instruktionsblad hem. Vi vill se om graden av symtom förbättras om patienten använder onlineverktyget under sin rehabilitering. Studien genomförs vid 10 sjukhus i Sverige och inkluderar 320 försökspersoner som sökt akut vård för yrsel.

Projektansvarig

Jonatan Salzer
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2021-02-02

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Neurovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Varje år söker nästan 50 000 människor i Sverige vård på akutmottagningar på grund av yrsel. Det motsvarar 3% av alla besök. Många patienter söker vård upprepade gånger på grund av återkommande besvär från godartade yrselsjukdomar. Yrsel påverkar i hög grad livskvalitet och arbetsförmåga och leder till höga kostnader för sjukvården.

Det finns en underutnyttjad potential för rehabilitering av yra patienter med så kallad vestibulär rehabilitering. Vestibulär rehabilitering innebär att man tränar på att röra huvudet och ögonen för att träna upp sin förmåga till återhämtning och kompensation vid yrsel. Träningen genomförs i grupp vid återkommande träffar vilket kräver tid, resurser och ett stort engagemang från sjukvården. Denna typ av grupprehabilitering finns sällan tillgänglig och det vanliga är istället att den yre får ett instruktionsblad för vestibulär rehabilitering med förslag på övningar att göra hemma.

En rehabiliteringsklinik i Storbritannien har utvecklat ett fritt tillgängligt onlineverktyg för vestibulär rehabilitering med användaranpassad och stegrande svårighetsgrad. Verktyget har visat sig vara effektivt vid kronisk yrsel i primärvården, men har inte testats vid akut yrsel trots att upp till hälften av akut yra utvecklar långvariga besvär. Verktyget kräver endast kortare insatser från vårdpersonal och är lättanvänt och smidigt. Nu har verktyget översatts till svenska och programmerats i en app (YrselTräning) för enkel distribution till svenska användare.

Efter studien kommer vi arbeta för att göra verktyget YrselTräning tillgängligt via sjukvårdens kanaler (till exempel 1177.se) i hela landet. Ett enkelt och effektivt verktyg för vestibulär rehabilitering skulle kunna göra stor skillnad för många yra i Sverige med ökad livskvalitet och arbetsförmåga som följd.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-01-17