"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fredrik Öhberg

Jag arbetar med biomekaniska studier av kroppsrörelser och av det respiratoriska systemet. Samt med diagnostiska metoder baserade på artificiell intelligens (AI).

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Medicinsk teknik och Radiofysik
Plats
3B, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag jobbar som sjukhusingenjör på medicinsk teknik-FoU och är även adjungerad lektor vid institutionen för Strålningsvetenskaper. Mitt arbete fokuserar på biomekaniska analyser av kroppsrörelser samt av det respiratoriska systemet. Tillämpningsområden är allt ifrån mätningar av hur muskuloskeletala funktionsnedsättningar påverkar personens gång- och balansmönster till hur olika omgivningsfaktorer, exempelvis luftföroreningar, påverkar en persons lungkapacitet. Ett annat område som jag jobbar med är klassificering av medicinsk bilder med hjälp av artificiell intelligens (AI) och djupa faltningsnät. Exempel på bilder kan vara hudförändringar och bilder av trumhinnan.

Examina
I grunden har jag en fysikerexamen från Umeå Universitet (1993) med huvudsaklig inriktning mot beräkningsfysik och mätteknik. Jag disputerade vid institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet år 2009 (Fil. Dr. i Medicinsk Teknik). Sedan 2015 är jag även docent i medicinsk teknik. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt  
Biomekaniska studier av kroppsrörelser och av det respiratoriska systemet. Jobbar även med utveckling av en mobilapp för användning inom ergonomiområdet. Just nu pågår också ett projekt som har som mål att ta fram nya diagnostiska metoder baserade artificiell intelligens.

International Journal of Sports Physical Therapy, International Journal of Sports Physical Therapy 2023, Vol. 18, (4) : 820-830
Bengtsson, Victor; Berglund, Lars; Öhberg, Fredrik; et al.
Bioengineering, MDPI 2023, Vol. 10, (7)
Dahlgren, Gunilla; Liv, Per; Öhberg, Fredrik; et al.
Sports Biomechanics, Routledge 2022, Vol. 21, (6) : 707-717
Aasa, Ulrika; Bengtsson, Victor; Berglund, Lars; et al.
International Journal of Sports Physical Therapy, North American Sports Medicine Institute 2022, Vol. 17, (6) : 1063-1074
Bengtsson, Victor; Aasa, Ulrika; Öhberg, Fredrik; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (24)
Dahlgren, Gunilla; Liv, Per; Öhberg, Fredrik; et al.
Sensors, MDPI 2022, Vol. 22, (23)
Grip, Helena; Källströmer, Anna; Öhberg, Fredrik
Health and Technology, Springer 2022, Vol. 12, (5) : 911-922
Mejtoft, Thomas; Lindahl, Olof; Öhberg, Fredrik; et al.
Trials, Springer Nature 2022, Vol. 23, (1)
Surano, Solmaz; Grip, Helena; Öhberg, Fredrik; et al.
Physiological Measurement, Institute of Physics (IOP) 2021, Vol. 42, (10)
Bäcklund, Tomas; Grip, Helena; Öhberg, Fredrik; et al.
Medical Engineering and Physics, Elsevier 2021, Vol. 92 : 1-9
Höglund, Gustav; Grip, Helena; Öhberg, Fredrik
Sensors, MDPI 2021, Vol. 21, (5)
Månsson, Linda; Bäckman, Pernilla; Öhberg, Fredrik; et al.
Medical Engineering and Physics, Elsevier 2021, Vol. 98 : 1-7
Öhberg, Fredrik; Vänn, Mårten; Jonzén, Karolina; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Bergman, Frida; Matsson-Frost, Tove; Jonasson, Lars S.; et al.
Physiological Measurement, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 41, (6)
Bäcklund, Tomas; Öhberg, Fredrik; Johansson, Gudrun; et al.
BMC Medical Informatics and Decision Making, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Holmner, Åsa; Öhberg, Fredrik; Wiklund, Urban; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (11)
Månsson, Linda; Wiklund, Maria; Öhberg, Fredrik; et al.
International Journal of Forest Engineering, Taylor & Francis 2020, Vol. 31, (3) : 184-191
Stenlund, Tobias; Lundström, Ronnie; Lindroos, Ola; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (24)
Wahlström, Viktoria; Olsson, David; Öhberg, Fredrik; et al.
Journal of Rehabilitation clinical communications, Vol. 2
Magaard, Gustaf; Stålnacke, Britt-Marie; Sörlin, Ann; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Muala, Ala; Österdahl, Rebecka; Sehlstedt, Maria; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2019, Vol. 45, (5) : 493-504
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
Sensors, MDPI 2019, Vol. 19, (5)
Öhberg, Fredrik; Bäcklund, Tomas; Sundström, Nina; et al.
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 50, (5) : 47-47
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Wennberg, Patrik; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2018, Vol. 65 : 71-72
Bäcklund, Tomas; Öhberg, Fredrik; Grip, Helena; et al.
Spine, Vol. 43, (8) : E482-E487
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Wadell, Karin; Wiklund, Urban; Öhberg, Fredrik; et al.
Journal of Physical Activity and Health, Human Kinetics 2018, Vol. 15, (10) : S62-S62
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
Journal of Pain Research, DOVE MEDICAL PRESS LTD 2017, Vol. 10 : 303-309
Rasouli, Omid; Fors, Egil A.; Borchgrevink, Petter Chr; et al.
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Springer 2016, Vol. 24, (8) : 2606-2613
Bjerke, Joakim; Öhberg, Fredrik; Nilsson, Kjell G; et al.
Manual Therapy, Vol. 21 : 241-249
Ertzgaard, Per; Öhberg, Fredrik; Gerdle, Björn; et al.
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 022-029
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
SM Journal of Pulmonary Medicine, SM Group 2016, Vol. 2, (1)
Öhberg, Fredrik; Wadell, Karin; Blomberg, Anders; et al.
Manual Therapy, Elsevier 2015, Vol. 20, (6) : 879-883
Lorås, H.; Öhberg, Fredrik; Vasseljen, O.; et al.
Respiratory care, Daedalus Enterprises 2015, Vol. 60, (10) : 1486-1494
Sehlin, Maria; Winsö, Ola; Wadell, Karin; et al.
The Journal of Arthroplasty, Elsevier 2014, Vol. 29, (4) : 707-711
Bjerke, Joakim; Öhberg, Fredrik; Nilsson, Kjell G; et al.
The Journal of Arthroplasty, Elsevier 2014, Vol. 29, (7) : 1499-1502
Bjerke, Joakim; Öhberg, Fredrik; Nilsson, Kjell G; et al.
Psychological Research, Springer 2014, Vol. 78, (2) : 289-299
Loras, H.; Stensdotter, A. K.; Öhberg, Fredrik; et al.
Aviation, Space and Environmental Medicine, Aerospace Medical Association 2014, Vol. 85, (11) : 1092-1099
Sehlin, Maria; Brändström, Helge; Winsö, Ola; et al.
International Journal of Industrial Ergonomics, Elsevier 2014, Vol. 44, (5) : 732-738
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
Lymphatic Research and Biology, Vol. 12, (4) : 267-274
Öhberg, Fredrik; Zachrisson, Adam; Holmner-Rocklöv, Åsa
Gait & Posture, Vol. 38, (suppl 1) : 99-100
Fredrik, Öhberg; Grip, Helena; Nilsson, Kjell G; et al.
Journal of Electromyography & Kinesiology, Vol. 23, (4) : 879-885
Lindberg, F; Öhberg, Fredrik; Brodin, LA; et al.
PLOS ONE, Vol. 8, (7) : e69353-
Lorås, Håvard; Stensdotter, Ann-Katrin; Öhberg, Fredrik; et al.
Journal on Multimodal User Interfaces, Springer Berlin/Heidelberg 2013, Vol. 7, (3) : 229-245
Peter, Christian; Kreiner, Andreas; Schröter, Martin; et al.
Measurement science and technology, Vol. 24, (8) : 085703-
Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; Grip, Helena
Experimental Brain Research, Vol. 220, (3-4) : 335-347
Lorås, H; Sigmundsson, H; Talcott, JB; et al.
International Society for Gait and Posture Research (ISPGR), Trondheim, June 24 - 28, 2012.
Rehn, Börje; Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; et al.