"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Nordvästryska bebyggelsenamn: språkliga och historiska aspekter

Forskningsprojekt Projektets syfte är att studera bebyggelsenamnsutvecklingen i nordvästra Ryssland fr.o.m. 1500-talet för att klarlägga förhållandet mellan områdets östersjöfinska och ryska ortnamn, samt därigenom också belysa områdets bebyggelsehistoria.

Projektet undersöker bebyggelsenamnsutvecklingen i nordvästra Ryssland med utgångspunkt i de ortnamn som finns belagda i ett unikt källmaterial från början av 1600-talet, det s.k. Ockupationsarkivet från Novgorod. Detta namnmaterial, vilket framför allt återfinns i rapporter om det ekonomiska och befolkningsmässiga läget i Novgorodområdet under den svenska ockupationen 1611–1617, kompletteras med såväl äldre material som yngre källor. En del av undersökningen berör den svenska provinsen Ingermanland under 1600-talet, vilket bl.a. innebär att förhållandet mellan de finska och ryska bynamnen i detta område är en viktig delfråga i projektet.

Projektansvarig

Per Ambrosiani
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-03-05 2008-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Historia, Moderna språk

Projektbeskrivning

Projektet undersöker bebyggelsenamnsutvecklingen i nordvästra Ryssland med utgångspunkt i de ortnamn som finns belagda i ett unikt källmaterial från början av 1600-talet, det s.k. Ockupationsarkivet från Novgorod, vilket förvaras på Riksarkivet i Stockholm. Detta namnmaterial, vilket framför allt återfinns i ryskspråkiga undersökningsrapporter om det ekonomiska och befolkningsmässiga läget i Novgorodområdet under den svenska ockupationen 1611–1617, kompletteras med såväl äldre material (bl.a. ryska jordeböcker från början av 1500-talet) som yngre källor från det aktuella området. En del av undersökningen berör den svenska provinsen Ingermanland under 1600-talet, vilket bl.a. innebär att förhållandet mellan de finska och ryska bynamnen i detta område är en viktig delfråga i projektet.

(Ämnen: Historia, Finska språket, Ryska språket)

Senast uppdaterad: 2019-09-18