"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att utveckla nya statistiska metoder för att säkerställa och garantera hög kvalitet i standardiserade kunskapsprov över tid. Projektet är betydelsefullt eftersom betydelsen av standardiserade kunskapsprov ökar i samhället.

En ny metod för att modellera provuppgifterna, som ger bra information både till provtagare och provkonstruktörer, planeras att utvecklas. Vidare kommer metoder att utvecklas för att säkerställa och garantera att prov över tid är jämförbara, oavsett om provtagargruppens sammansättning förändras över tid. Ett annat mål är att skapa tillförlitliga statistiska utvärderingsmetoder för vilken ekvivaleringsmetod som ska användas. Sista målet är att utveckla metoder för att övervaka att standardiserade prov med upprepade administrationer håller hög kvalitet över tid.

Projektansvarig

Marie Wiberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2019-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2015-2018: 4 212 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Statistik
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Alina von Davier, Strategic advisor
    Jorge González, Associate professor

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet är framförallt inriktat på grundforskning för att ta fram nya statistiska metoder. Inledningsvis så kommer analytiska statistiska modeller och metoder att skapas utifrån delsyftena. Därefter kommer dessa modeller och metoder att undersökas under kontrollerade förhållanden med hjälp av simuleringar där olika variabler kan varieras, exempelvis provens längd, provtagarnas förmåga, uppgifternas egenskaper osv. Slutligen kommer metoderna appliceras på lämpliga standardiserade kunskapsprov såsom exempelvis högskoleprov, nationella prov, körkortsprov, eller liknande. De erhållna forskningsresultaten kommer att vara nya metoder som kan användas av provutvecklare, myndigheter och forskare som ansvarar för att konstruera, analysera och utvärdera standardiserade kunskapsprov. Resultaten från projektet kommer att publiceras i internationella tidskrifter, presenteras på konferenser samt att ett fritt tillgängligt dataprogram kommer att utvecklas så att alla som berörs av standardiserade prov kan ta del av resultaten.

Senast uppdaterad: 2021-07-01