"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omhändertagande i Riskfylld Miljö (forts. C-sjukvårdsnoden)

Forskningsprojekt Omhändertagande i Riskfylld Miljö (O-R-M) var det utbildningskoncept som utvecklades inom ramen för C-sjukvårdsnoden

O-R-M är ett svar på ett av de nio prioriterade områden som identifierades i Aktörsgemensam CBRNE-strategi från 2015. Katastrofmedicin, som bedömdes vara av särskild vikt att utveckla under kommande år. Identifierade brister inom området katastrofmedicin inkluderar bland annat kvalitetssäkrad utbildning. O-R-M ska nationellt öka kunskapen kring C- och R/N-händelser för insatspersonal. Detta för att rädda liv och minska lidande med bibehållen säkerhet för insatspersonalen.

Projektansvarig

Per-Erik Johansson
Föreståndare
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-02-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret

Projektbeskrivning

Utbildningskonceptet som utvecklades inom C-sjukvårdsnoden bygger på att insatspersonal säkrare och effektivare ska kunna hantera händelser med drabbade i riskfylld miljö, oavsett om det är en olycka eller antagonistisk händelse. Insatspersonalen ska kunna känna igen en kem- eller radiologisk/nukleär händelse, genomföra riskbedömning, använda lämplig personlig skyddsutrustning och genomföra livräddande åtgärder. 

Konceptet innehåller en utbildning på grundnivå som riktar sig till all insatspersonal som kan komma att vara först på plats vid dessa typer av händelser.  Det finns även en instruktörsutbildning som riktar sig till blivande regionala instruktörer inom konceptet. 

Senast uppdaterad: 2023-06-13