"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lisa Hermansson

Jag är utbildad statsvetare och har varit anställd vid Europeiska CBRNE-centret sedan 2019.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Projektsamordnare vid Europeiska CBRNE-centret
Plats
E, våning 7, KBC-huset KBC-huset, Linnaeus väg 6, 90187 UMEÅ

Jag valde 2018 att flytta från Öland till Umeå för att vidareutbilda mig i krishantering efter en kandidatexamen med inriktning mot politik och samhällsanalys med huvudområdet Statsvetenskap. Mitt intresse i framförallt ämnen som krishantering och säkerhetspolitik fick mig att söka en termins praktik på Europeiska CBRNE-centret vårterminen 2019 där jag nu arbetar som projektsamordnare. Sedan 2019 har jag tagit en filosofie magisterexamen, huvudområde freds- och konfliktstudier med inriktning krishantering och fredsbyggande här på Umeå universitet.

Vid Europeiska CBRNE-centret har jag fått erfarenheter i CBRNE-frågor i såväl Europa som i Sverige. På centret arbetar jag med projektsamordning, administration, kommunikation, och rapportering. Förutom detta är mina arbetsuppgifter kopplade till att underlätta för verksamheten på många olika sätt, tillexempel inom inköp, bokning av möten och arbetsmiljö.

Forskningsprojekt

17 juni 2022 till 16 juni 2024
1 oktober 2016 till 31 december 2019