"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Operationssjuksköterskors perspektiv på säker perioperativ vård av patient som genomgår artroplastikoperation

Doktorandprojekt Det finns utrymme för att förbättra patientsäkerheten under de relativt standardiserade ingreppen knä eller höftartroplastikoperation. Genom att kartlägga hur det ser ut idag och genom identifiering av patientsäkerhetsindikatorer finns möjlighet att förbättra patientsäkerheten.

Genom att kartlägga operationssjuksköterskor attityder till patientsäkerhet kan svaga områden i patientsäkerhetskulturen upptäckas. Operationssjuksköterskor intervjuas om erfarenheter av patientsäkerheten under artroplastikoperationer, operationsteamets möjligheter och hinder att följa de nationella infektionsförebyggande riktlinjer ger en indikation om vad som behöver förbättras. Identifiering av perioperativa patientsäkerhetsindikatorer gör det möjligt att följa upp patientsäkerheten både för den enskilda patienten och för verksamheten.

Projektansvarig

Birgitta Olofsson
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 33

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-03-01 2024-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention, Institutionen för omvårdnad

Externa medverkande

Karolinska Institutet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Bakgrund

Patienter drabbas av komplikationer och skador inom operationssjukvården även om arbetet med att förbättra patientsäkerheten fortgår. En del av komplikationerna skulle kunna förhindras och en del i arbetet att förhindra komplikationer är implementeringen av evidensbaserade riktlinjer och rutiner. Operationssjuksköterskorna ser som sin viktigaste uppgift att skydda patienten från att skadas och att minimera riskerna för bl.a. postoperativa infektioner under operation.

Syfte

Det övergripande syftet är att studera patientsäkerheten i den perioperativa vården under artroplastikoperationer ur operationssjuksköterskors perspektiv.

Delstudiernas syften är;

Delstudie 1: Att utforska operationssjuksköterskors erfarenhet av den existerande patientsäkerheten under artroplastikoperationer

Delstudie 2: Att identifiera kliniskt användbara perioperativa patientsäkerhetsindikatorer 

Delstudie 3: Att identifiera operationsteamets möjligheter och hinder till att följa infektionsförebyggande rekommendationer

Delstudie 4: Att kartlägga operationssjuksköterskors attityder till patientsäkerhets klimat i Sverige

Projektets betydelse

En viktig del av patientsäkerheten under operation säkerställs av operationssjuksköterskor. Genom att identifiera var och varför patientsäkerheten brister kan framtida förbättringsarbeten bli mer riktade till områden där det är problem och bidra till att ge verktyg för förbättring av säkerheten i den perioperativa vården. Med definierade perioperativa patientsäkerhetsindikatorer, kan en uppföljning ske och på sikt verka för att förbättra patientsäkerheten.

Senast uppdaterad: 2024-06-27