Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Operationssjuksköterskors perspektiv på säker perioperativ vård av patient som genomgår artroplastikoperation

Doktorandprojekt Kvaliteten på den perioperativa processen kan förbättras genom att följa upp de infektionsförebyggande åtgärder, tillsammans med en kartläggning av eventuella möjligheter och hinder för operationsteamet att följa de nationella infektionsförebyggande riktlinjer. En kartläggningen av attityder till patientsäkerhet bland operationssjuksköterskor möjliggör upptäckt av svaga områden i patientsäkerhets kulturen och ger möjlighet till en förbättring.

Operationssjuksköterskor intervjuas angående deras erfarenheter av säker perioperativa vård under artroplastikoperationer. Ett konsensus av patientsäkerhetsindikatorer kommer sedan att bedömas av vilka variabler som kan läggas till i ett befintligt kvalitetsregister (SPOR). En kartläggning över operationsteamets möjligheter och hinder till att följa de nationella infektionsförebyggande riktlinjer observeras på operationssal och fokusgruppintervjuer genomförs med operationsteamet. Operationssjuksköterskors inställning till patientsäkerhet kommer också att undersökas nationellt via webenkät.

Projektansvarig

Birgitta Olofsson
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 33

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-03-01 2024-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Externa medverkande

Karolinska Institutet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Bakgrund: Trots patientsäkerhetsarbete förekommer undvikbara skador inom sjukvården. Analyser visar att det infektionsförebyggande arbetet är angeläget för att förbättra patientsäkerheten. Protesrelaterad infektion, en del av vårdrelaterade infektioner, kan vara förödande för patienten. I ett försök att minska protesnära infektioner presenteras infektionsförebyggande riktlinjer, som om de följs av operationsteamet kan leda till en minskning av infektioner. Svagheter har setts i de olika professionernas attityder till patientsäkerhet på operation, något som kan vara förödande för utfallet. Operationssjuksköterskor ser som sin viktigaste uppgift att patientsäkra operationen, genom perioperativ omvårdnad innefattande infektionsförebyggande åtgärder. Återkoppling på operationssjuksköterskors arbete har visat förbättra vårdkvaliteten på operation. I kvalitetsregistret SPOR (Svenskt Perioperativt register), saknas variabler för infektionsförebyggande åtgärder.

Syfte: Det övergripande syftet är att studera säkerheten i den perioperativa vården av patient som genomgår artroplastikoperation ur operationssjuksköterskors perspektiv.

Delstudiernas syften är;

Delstudie 1: Att utforska operationssjuksköterskors erfarenheter av säkerhet i perioperativ vård av patient som genomgår artroplastikoperation

Delstudie 2: Att fastställa intern och extern validitet för perioperativa patientsäkerhetsindikatorer

Delstudie 3: Identifiera möjligheter och hinder för operationsteamet att följa infektionsförebyggande rekommendation

Delstudie 4: Kartlägga operationssjuksköterskors attityder till patientsäkerhets klimat

Projektets betydelse: Infektionsförebyggandet ses som en viktig del av patientsäkerheten under operation av operationssjuksköterskor. Genom att identifiera var och varför de infektionsförebyggande åtgärderna på operationssalen brister kan framtida förbättringsarbeten bli mer riktade mot områden där det är problem och bidra till att ge verktyg för förbättring av den perioperativa vården. Med definierade patientsäkerhetsindikatorer, som kan lyftas in i det perioperativa kvalitetsregistret (SPOR), kan uppföljning på de infektionsförebyggande åtgärderna bli bättre.

https://lof.se/wp-content/uploads/Optimal-operationsmiljö.pdf