"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Josefin Divine

Ortnamn berättar en historia om äldre tider

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 26 mars 2021 när Josefin Devine disputerade.

Vad betyder ett bynamn som Mjövattnet? Josefin Devines projekt kring bebyggelsenamn fokuserar på när, hur och varför ett namn finns till i den form det har i dag.

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-12-01 2020-04-15

Finansiering

Företagsforskarskolan 50 %,

Institutet för språk och folkminnen 50 %

Stöd från Kungliga Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur samt Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Språkvetenskap

Projektbeskrivning

Min avhandling kombinerar immateriellt kulturarv och språkhistoria. Jag sysslar med namnforskning och använder ortnamn som material för att, till exempel, skissera en bild av ett bebyggelsehistoriskt händelseförlopp.

Jag tolkar ortnamn, det vill säga, undersöker vilka språkliga komponenter som ingår. Detta kan ge ledtrådar till en datering av namnet (och eventuellt själva bebyggelsen också). Språkliga studier av både äldre och yngre namn ger oss möjlighet att sätta oss in i hur människor tänkt kring sin omgivning.

Senast uppdaterad: 2022-12-09