"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Övergångar. Hur främja kontinuitet och elevers progression i naturvetenskapliga ämnen vid övergången till högstadiet?

Doktorandprojekt Syftet är att bidra med kunskap om NO-undervisning i åk. 4-6 samt hur man arbetar för att försäkra sig om kontinuitet i NO-ämnena vid övergången till åk. 7-9.

Forskningen är praktiknära och har som mål att upprätta utvecklingsprojekt i samarbete med lärare där fokus ligger på att utveckla arbetssätt för att främja elevers progression inom och bibehållna intresse för naturvetenskapen. Mellanstadiet har varit lite bortglömt i forskningen och förhoppningen är att mitt arbete ska bidra med en ökad förståelse för hur man arbetar med NO under dessa år och hur lärare själva ser på sina förutsättningar att bedriva undervisning i enlighet med styrdokumenten.

Projektansvarig

Lina Varg
Projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 00

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2020-02-07