"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Oxyfuelförbränning av fast biomassa för negativa koldioxidutsläpp

Forskningsprojekt Florian Schmidt på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitetet erhåller tillsammans med forskare vid RISE 7.7 miljoner kronor av Energimyndigheten för att undersöka hur biomassa omvandlas termokemiskt i en koldioxid-rik atmosfär.

Förbränning av fast biomassa tillsammans med avskiljning och lagring av koldioxid (BECCS) har i Sverige potential att generera >10 miljoner ton negativa koldioxid-utsläpp per år fram till 2045. Det mest lovande sättet att uppnå detta är att implementera oxyfuelförbränning av biomassa och CCS i befintliga anläggningar för värme- och elproduktion samt avfallsförbränning.

Projektansvarig

Florian Schmidt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 11

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2026-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Research Institutes of Sweden (RISE)

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

Energimyndigheten

Projektbeskrivning

Oxyfuelförbränning ger en rökgas bestående av högkoncentrerad koldioxid, som kan komprimeras direkt till låg kostnad för permanent lagring. Det finns dock få systematiska experimentella studier av oxyfuelförbränning av fast biomassa och få på större skala. Målet med detta projekt är att skaffa nödvändig kunskap för att implementera tekniken i det svenska energisystemet. Experiment i pilotskala kommer att utföras och karakteriseras med avancerad diagnostik och olika typer av biomassa för att utreda nyckelfrågor, såsom processtabilitet och -kontroll, gasfaskemi samt askkemi i en koldioxid-rik atmosfär.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-06-23