"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Påverkan av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från vattendrag

Forskningsprojekt

Målet med projektet är att undersöka effekter av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från boreala rinnande vatten. Vi kommer att testa hypoteser om att skogsbruk har omfattande effekter på utsläpp av växthusgaser från bäckar över hela skogens rotationscykel men också att effekterna beror på olika skogsbruksmetoder och variation i klimatförhållanden.

Kontaktperson

Jan Karlsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 02

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Finansiering

FORMAS

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Projektbeskrivning

Målet med projektet är att undersöka effekter av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från boreala rinnande vatten. Vi kommer att testa hypoteser om att skogsbruk har omfattande effekter på utsläpp av växthusgaser från bäckar över hela skogens rotationscykel men också att effekterna beror på olika skogsbruksmetoder och variation i klimatförhållanden. Projektet baseras på (1) en detaljerad studie av bäckar före och efter avverkning, och (2) storskaliga jämförande studier av bäckar med variation i avrinningsområdenas avverkningar (omfattning, ålder), kantzoner och klimatförhållanden. Vi förväntar oss att projektet kommer att resultera i bättre vetenskapligt baserade beslut i skogsförvaltning för att mildra utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

Senast uppdaterad: 2024-03-07