"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan

Forskningsprojekt Höga ljudnivåer och hög arbetsbelastning gör förskolan till en krävande arbetsmiljö. Antalet anmälningar från förskolepersonal, vad gäller både hörsel- och stressrelaterad ohälsa har ökat kraftigt de senaste åren. Insatser att förbättra förskolans arbetsmiljö fokuserar ofta på den fysiska arbetsmiljön och mer sällan på hur man organiserar sitt dagliga arbete. Idag finns det förskolor med olika pedagogiska inriktningar såsom Reggio Emilia och Montessori.

. Syftet med studien är att undersöka huruvida den fysiska arbetsmiljön och personalens hälsa i arbetet skiljer sig mellan förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Målet är att identifiera hur man kan förena god pedagogik med ett samtidigt beaktande av en god arbetsmiljö.

Projektansvarig

Fredrik Sjödin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2017-12-31

Finansiering

AFA försäkring
Dnr: 140294

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Psykologi
Senast uppdaterad: 2019-09-18