Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan

Forskningsprojekt Höga ljudnivåer och hög arbetsbelastning gör förskolan till en krävande arbetsmiljö. Antalet anmälningar från förskolepersonal, vad gäller både hörsel- och stressrelaterad ohälsa har ökat kraftigt de senaste åren. Insatser att förbättra förskolans arbetsmiljö fokuserar ofta på den fysiska arbetsmiljön och mer sällan på hur man organiserar sitt dagliga arbete. Idag finns det förskolor med olika pedagogiska inriktningar såsom Reggio Emilia och Montessori.

. Syftet med studien är att undersöka huruvida den fysiska arbetsmiljön och personalens hälsa i arbetet skiljer sig mellan förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Målet är att identifiera hur man kan förena god pedagogik med ett samtidigt beaktande av en god arbetsmiljö.

Projektöversikt

Projektperiod

2015-01-01 2017-12-31

Finansiering

AFA försäkring
Dnr: 140294

Forskningsämne

Psykologi