Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Fredrik Sjödin

Fredrik Sjödin

Lektor och forskare med inriktning mot organisation, arbetsmiljö och hälsa. 

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag undervisar främst inom hälsopsykologi vid institutionen för psykologi inom en rad olika utbildningar såsom psykologprogrammet, magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa samt en del olika fristående kurser.


Mitt forskningsområde täcker en rad olika områden, men jag har huvudsakligen fokuserat på förskolans arbetsmiljö vad gäller buller och arbetsrelaterad hälsa. Mina forskningsprojekt är ofta arbetsplatsnära och är ofta interventionsbaserade i syfte att studera vad man kan göra för att förbättra arbetsmiljön.

2019
Arbets- och miljömedicin: en lärobok om hälsa och miljö, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 293-299
Sjödin, Fredrik; Landström, Ulf
2019
Arbets- och miljömedicin: en lärobok om hälsa och miljö, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 301-313
Sjödin, Fredrik; Landström, Ulf
2018
Jacobs Journal of Physical Rehabilitation Medicine, Austin: Jacobs Publishers 2018, Vol. 4, (1) : 1-11
Sjödin, Fredrik; Fahlström, Martin
2017
Miljöälsorapport norr 2017: hälsa och miljö i norra Sverige, Umeå: Norrlands universitetssjukhus 2017 : 26-29
Pettersson, Hans; Sjödin, Fredrik
2017
Proceedings of Meetings on Acoustics, Acoustical Society of America (ASA) 2017, Vol. 30
Sjödin, Fredrik
2017
Child Care in Practice, Routledge 2017, Vol. 23, (2) : 181-194
Sjödin, Fredrik; Neely, Gregory
2015
INTER-NOISE-2015
Sjödin, Fredrik; Neely, Gregory
2014
Umeå: Umeå universitet 2014
Sjödin, Fredrik
2014
Barns hälsa och miljö i Norrland: Miljöhälsorapport Norr 2013. 2014-04-16, Umeå: Umeå universitet 2014 : 37-42
Sjödin, Fredrik; Burström, Lage
2014
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2014, Vol. 87, (1) : 95-110
Sjödin, Fredrik; Kjellberg, Anders; Knutsson, Anders; et al.
2012
Umeå University medical dissertations, 1535
Sjödin, Fredrik
2012
Noise & Health, Medknow Publications 2012, Vol. 14, (57) : 72-82
Sjödin, Fredrik; Kjellberg, Anders; Knutsson, Anders; et al.
2012
Noise & Health, Medknow Publications 2012, Vol. 14, (59) : 166-178
Sjödin, Fredrik; Kjellberg, Anders; Knutsson, Anders; et al.
2012
Proceedings of BNAM 2012
Sjödin, Fredrik; Landstrom, Ulf; Kjellberg, Anders; et al.
2012
Proceedings of BNAM 2012
Sjödin, Fredrik; Landstrom, Ulf; Kjellberg, Anders; et al.
2008
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2008, Vol. 81, (5) : 603-611
Burström, Lage; Lundström, Ronnie; Sjödin, Fredrik; et al.
Sjödin, Fredrik; Kjellberg, Anders; Knutsson, Anders; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2015 till 31 december 2017