"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogisk digital kompetens som en förutsättning för fjärrundervisning

Forskningsprojekt Grunden utgörs av det regeringsbeslut som i juli 2015 skapade nya möjligheter för fjärrundervisning. Fjärrundervisning, vilken härmed skulle regleras i skollagen, innebär att undervisning och lärande ges möjlighet att ges synkront, i interaktiv form, genom användning av digitala teknologier.

Studien syftar till att analysera och förstå strukturella och organisatoriska förutsättningar för skolor och lärare att utveckla pedagogisk digital kompetens (PDK) som en förutsättning för fjärrundervisning. Specifikt undersöks hur skolan som verksamhet, initialt och i förlängningen, på olika vis strukturerar och organiserar verksamheten och dess resurser, dels för att själva utveckla en ökad PDK (organisatorisk PDK), och dels för att ge förutsättningar för dess aktörer (ledning och lärare) att utveckla PDK, som en resurs för fjärrundervisning.

Projektansvarig

Fanny Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 03

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-02-01 2019-06-01

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Pedagogik
Senast uppdaterad: 2019-09-18