"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Platsens betydelse för estetlärare i Arktisk landsbygd

Doktorandprojekt Syftet med den här avhandlingen är att identifiera och analysera platsens betydelse för arbete som, och rekrytering av, lärare inom grundskolans estetiska ämnen i svenska Arktis landsbygdsområden.

För alla barn är det en demokratisk rättighet att få bra utbildning, vilket kan säkerställas genom lärarutbildning och lärarlegitimation. Norra delen av Sverige består till stor del av landsbygdsområden, där finns det svårigheter med att rekrytera behöriga lärare, i synnerhet inom de praktiskt-estetiska ämnena. I avhandlingen undersöks platsens betydelse för lärare inom estetiska ämnen i norra Sveriges landsbygdsområden. Det här innefattar hur arbetet, och möjligheterna till arbete, för dessa lärare formas av platsen, samt hur det lokala påverkar undervisningens innehåll.

Doktorand och handledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-10-10 2028-10-10

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I mitt avhandlingsarbete undersöks vilka faktorer som påverkar bild-, slöjd och musiklärares val av att jobba i norra Sveriges landsbygdsområden och vilken inverkan platsen har på undervisningen. Studien granskar även vilka förhållningssätt landsbygdens rektorer har för att främja en hållbar utveckling av behöriga lärare inom estetiska ämnen. Resultatet borde vara relevant för rektorer och andra personer som arbetar med rekrytering av legitimerade lärare inom dessa områden, utbildning av obehöriga lärare samt att stärka kulturen på landsbygden och i arktiska samhällen genom god konstnärlig utbildning kopplad till platsen.

Senast uppdaterad: 2024-06-18