"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd

Forskningsprojekt Mocambique genomgår stora förändringar i befolkningstillväxt, demografi och urbanisering, och hälsotillstånd. Vissa förändringar medför förbättrade levnadsvillkor, medan andra medför ökade risker och sårbarhet.

Programmets övergripande mål är att stärka forskning och utbildning vid Universidade Eduardo Mondlane, i syfte att generera kunskap för utveckling av policy för socialt välbefinnande i Mocambique. Forsknings- och utbildningsmål adresseras både genom handledning av sandwich-doktorand, och samarbete vid masterutbildning i partnerskap mellan UEM, Sydafrikanska forskare och svenska forskare. Det planeras ett nytt PhD-program som fokuserar på policys för befolkningens hälsa. Ett syfte är också att öka andelen kvinnor som påbörjar en forskarutbildning.

Projektansvarig

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-07-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Sida

Projektbeskrivning

Mocambique genomgår stora förändringar i befolkningstillväxt, demografi och urbanisering, och hälsotillstånd. Vissa förändringar medför förbättrade levnadsvillkor, medan andra medför ökade risker och sårbarhet. För att utvecklingen ska vara hållbar och långsiktig och sträva mot att uppnå de globala hållbarhetsmålen krävs förstärkningar i policy som styr samhällsutvecklingen rätt, samt ökad inhemsk kapacitet i både utbildning och forskning.

Det övergripande målet med programmet är att stärka forskning och utbildning vid UEM för att generera kunskap för utveckling av policy för socialt välbefinnande i Mocambique. Programmet fokuserar på några utvalda tema-områden:

  • demografiska och epidemiologiska förändringar över tid;
  • biomedicinsk handläggning och välstånd;
  • klimatförändringar och populationsdynamik.


Gemensamma forsknings- och utbildningsmål adresseras både genom samarbete vid masterutbildning, forskarutbildning och forskningssamarbeten i partnerskap mellan Universidade Eduardo Mondlane, Sydafrikanska forskare och svenska forskare.

Kurser avses utvecklas om konsekvenser av ett förändrat klimat och migration, samt sociala aspekter av biomedicinska program. Ett nytt PhD program planeras i samarbetet fokuserat på policies för befolkningens hälsa. Ett annat syfte är att öka andelen kvinnor som startar forskarutbildning.

Koordinerande part i Mocambique är fakulteten för konst och vetenskap vid UEM, samt den medicinska fakulteten och det nationella institutet för hälsa, CISM. I det externa partnerskapet ingår Umeå Universitet, Uppsala Universitet, samt Universitetet i Witwaterstrand i Sydafrika.

Det ultimata målet är att stärka kapaciteten för forskning, utveckling och policy i tvärvetenskapligt samarbeten mellan samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning. Speciellt syftar programmet till att underbygga och förenkla en transformering av befolkningens demografi och välstånd med hänsyn till de globala hållbarhetsmålen för 2030.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-22