"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

POSA – Psykiatrisk Omvårdnad i Somatisk Akutsjukvård - återhämtningsinriktad reflekterande praktik som stöd för lärande och samverkan

Forskningsprojekt En del i ett övergripande projekt som syftar till att generera kunskap om hur personal inom vård och omsorg kan stödja återhämtning hos personer med psykisk ohälsa.

Gemensamt för delprojekten är att stödja återhämtning genom reflekterande praktik i olika kontext. Genom projektet utvecklas kunskap om hur personals och patienters erfarenhetsbaserade kunskap kan bidra till att utveckla och förbättra vården av personer med psykisk ohälsa.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2028-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad, Medicinsk fakultet

Externa medverkande

Luleå tekniska universitet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2020-09-09