Hoppa direkt till innehållet
printicon

POSA – Psykiatrisk Omvårdnad i Somatisk Akutsjukvård - återhämtningsinriktad reflekterande praktik som stöd för lärande och samverkan

Forskningsprojekt En del i ett övergripande projekt som syftar till att generera kunskap om hur personal inom vård och omsorg kan stödja återhämtning hos personer med psykisk ohälsa.

Gemensamt för delprojekten är att stödja återhämtning genom reflekterande praktik i olika kontext. Genom projektet utvecklas kunskap om hur personals och patienters erfarenhetsbaserade kunskap kan bidra till att utveckla och förbättra vården av personer med psykisk ohälsa.

Projektöversikt

Projektperiod

2018-01-01 2028-12-31

Forskningsämne

Vårdvetenskap

Projektansvarig