"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

PRACTICE

Forskningsprojekt PRACTICE är ett av Europeiska CBRNE-centrets största projekt.

Syftet med projektet PRACTICE var att skapa ett integrerat och flexibelt system för hantering av CBRN-incidenter: the PRACTICE Toolbox. Denna så kallade Toolbox skulle förbättra beredskap och motståndskraft hos EUs medlemsstater gentemot CBRN-hot.

Projektansvarig

Dzenan Sahovic
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 74

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-05-01 2014-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret

Projektbeskrivning

Projektet pågick från 2011 till 2014 och hade som mål att förbättra förmågan att reagera på, och återhämta sig från, en CBRN-incident. Projektet byggde på antagandet att den reaktion, de uppgifter och de funktioner som är nödvändiga att utföra före, under och efter en CBRN-händelse, kan ses som universella och inte bundna av nationella särdrag. Projektet koordinerades av Europeiska CBRNE-centret, hade en budget på 11,7 miljoner Euro och innefattade 23 partner från 11 olika länder. Information och resultat finns tillgängligt på projektets hemsida.

Senast uppdaterad: 2020-03-30