Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Dzenan Sahovic

Dzenan Sahovic

Dzenan Sahovic är docent i statsvetenskap som forskar om fred och säkerhet och ansvarar för institutionens Mastersprogram i krishantering och fredsbyggande.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 09 31 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Min forskning handlar främst om fred och fredsuppbyggnadsprocesser, samhällets civila säkerhet och anti-terror beredskap, samt det politiska läget på Balkan, då främst i Bosnien Hercegovina.

I mitt avhandlingsarbete undersökte jag hur kulturkrockar mellan den internationella närvaron genom institutionen OHR (Office of the High Representative of the International Community to Bosnia Herzegovina) och de lokala politiska eliterna påverkade fredsprocessen i landet under de första tio åren efter Dayton fredsavtalet.

Sedan dess har jag ägnat min tid åt studier av kulturarvets betydelse i post-konfliktprocessen, inom ramen för det EU finansierade projektet CRIC Cultural Heritage and the Re-construction of Identities after Conflict som leddes av McDonald Institute of Archeaology, Cambridge University Storbritannien.

Jag var föreståndare för det Europeiska CBRNE Centret mellan 2008 och 2014 och i den rollen även varit projektledare för projektet Nordic Safety and Security (NSS), vars syfte var att sammanlänka blåljusutbildningarna (polis, räddningstjänst, ambulans). NSS var finansierat av regionalutvecklingsmedel och tillväxtverket, och var ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Västerbottens läns landsting och Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag har också varit projektkoordinator för EU Fp7 large scale integrated project PRACTICE (Preparedness and Resilience against CBRN Terrorism Using Integrated Concepts and Equipment) där 25 organisationer från elva EU-länder arbetade tillsammans för att skapa en beredskapsverktygslåda, ett system för hantering av avancerade terrorattacker, då CBRN står för kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära vapen. Jag deltog också i en mängd andra projekt inom CBRN-beredskap, exempelvis EDEN, SNIFFER, och ChemSEA.

Sedan början av 2017 sker all min forskning inom ramen för forskningsprogrammet Varieties of Peace. Mitt arbete i programmet är dels teoretiskt där jag försöker utveckla ett verktyg för studier av olika typer fred, och dels empiriskt med fokus på studier av hur internationell närvaro påverkar fredsbyggande arbete över tid. 

Undervisning

Jag är ansvarig för Magisterprogrammet och Mastersprogrammet i krishantering och fredsbyggande vid Umeå universitet. Jag undervisar på avancerad nivå på kursen Krishantering i jämförande perspektiv. Jag deltar också som lärare i teori i Freds- och konfliktstudier på C-nivån. I övrigt handleder jag uppsatser på både C-, magister- och mastersnivån.
Tidigare har jag bland annat undervisat på kurserna Internationella relationer (A), Krig och fred (Foks B), Organisationsteori (IKK B), Fattigdom och utveckling (Foks A) och många fler.

2019
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 12
Jarstad, Anna; Eklund, Niklas; Johansson, Patrik; et al.
2017
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 9
Jarstad, Anna; Åkebo, Malin; Johansson, Patrik; et al.
2016
Disaster Prevention and Management, Emerald Group Publishing Limited 2016, Vol. 25, (4) : 520-533
Holgersson, Annelie; Sahovic, Dzenan; Saveman, Britt-Inger; et al.
2015
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 85-92
Blomgren, Magnus; Sahovic, Dzenan; Sandström, Camilla
2015
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 8
Jarstad, Anna; Olivius, Elisabeth; Åkebo, Malin; et al.
2015
ABC. Casopis urgentne medicine (Journal of Emergency Medicine), Beograd: Srpsko lekarsko drustvo 2015, Vol. 15, (2) : 60-65
Plamboeck, Agneta; Sahovic, Dzenan; Karlsson Bazarschi, Johanna
2015
Internationella Studier, Stockholm: Utrikespolitiska institutet 2015, (3) : 36-37
Sahovic, Dzenan
2015
War and Cultural Heritage: Biographies of Place, New York: Cambridge University Press 2015 : 208-224
Sahovic, Dzenan; Zulumovic, Dino
2013
Stöven, Svenja; Bäcklund, Anna; Sahovic, Dzenan
2012
Journal of Balkan and near eastern studies, Vol. 14, (2) : 245-262
Sahovic, Dzenan; Zulumovic, Dino
2009
Law in the pursuit of development: Principles into practice?, London: Routledge-Cavendish 2009 : 254-268
Sahovic, Dzenan
2009
Rule of law promotion: Global perspectives local applications, Stockholm: Iustus 2009 : 129-150-
Sahovic, Dzenan
2007
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 5
Sahovic, Dzenan

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2017 till 31 december 2024
1 maj 2011 till 31 oktober 2014
1 februari 2008 till 31 januari 2012