"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projektet studerar skuld och privata krediter i det tidigmoderna Europa, 1500-1800, med utgångspunkt i det franska lokalsamhället.

Forskningsprojekt Projektet studerar skuld och privata krediter i det tidigmoderna Europa, 1500-1800, med utgångspunkt i det franska lokalsamhället.

Som fallstudier har utvalts flera landsbygdsområden runt om i Frankrike, som representerar olika typer av ekonomier. Genom analys av notariehandlingar och rättskällor (låneärenden, egendomstransaktioner, skattelängder, skuldärenden, testamenten) analyserar projektet skuldsättningens och krediternas mekanismer före kapitalismen, samt dess effekt på lokalsamhällen över tid. Särskilt intressant är betydelsen av växande skuldsättning i det traditionella bondesamhället och konsekvenserna för dess sociala struktur.

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-07-01 2020-06-30

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humanistisk fakultet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia

Projektbeskrivning

Projektet studerar skuld och privata krediter i det tidigmoderna Europa, 1500-1800, med utgångspunkt i det franska lokalsamhället.

Som fallstudier har utvalts flera landsbygdsområden runt om i Frankrike, som representerar olika typer av ekonomier. Genom analys av notariehandlingar och rättskällor (låneärenden, egendomstransaktioner, skattelängder, skuldärenden, testamenten) analyserar projektet skuldsättningens och krediternas mekanismer före kapitalismen, samt dess effekt på lokalsamhällen över tid. Särskilt intressant är betydelsen av växande skuldsättning i det traditionella bondesamhället och konsekvenserna för dess sociala struktur.
Fyra perspektiv anläggs: bruket av krediter i lokalsamhället (I); betydelsen av skuldsättning (II); kvinnligt deltagande på kreditmarknaden (III); och slutligen känslors roll och betydelse i ekonomiska utbyten, särskilt moraliska skyldigheter och tillämpningsmekanismer.
Genom djupare kunskap om förmoderna ekonomiska verktyg och deras utveckling kan en ökad förståelse för hur vi ska besvara de frågor vi idag ställer om mindre utvecklade ekonomier.
Senast uppdaterad: 2019-09-18