"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland kommunanställda i gles landsbygd i norra Sverige

Doktorandprojekt Det övergripande syftet med avhandlingen är att i gles landsbygd kartlägga kommunanställdas psykosociala arbetsmiljö och hälsa samt beskriva medarbetares och chefers erfarenheter av arbetsmiljöarbete, stress och utmattning.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2021-09-30

Finansiering

Delar av projektet finansieras av Samordningsförbundet.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Delstudie 1 är en kartläggning av stress och utmattning bland samtliga kommunanställda (n=2300) i två glesa landsbygdskommuner i norra Sverige. Enkäterna ’Självskattat utmattningssyndrom’ (s-UMS) och ’Perceived Stress Scale’ (PSS) har använts.

I delstudie 2 har kommunanställda som skattat höga nivåer av stress och utmattning i delstudie 1 intervjuats.

Delstudie 3 är en kartläggning av psykosocial arbetsmiljö och hälsa med samma urval som i delstudie 1. Enkäterna ’Det nya arbetslivet’, ’Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitetsnivå’ och sex frågor om motivation har använts.

I delstudie 4 har kommunanställda chefer på olika nivåer intervjuats om erfarenheter av psykosocialt arbetsmiljöarbete med fokus på stressrelaterad psykisk ohälsa i norrländsk gles landsbygd.

Senast uppdaterad: 2022-06-03