"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

QVIZ – tillgängliggörande av europeiskt arkivmaterial

Forskningsprojekt Visionen för EU-projektet är att skapa en gemensam ingång till Europas digitala arkivmaterial, göra det sökbart i tid och rum via karta, tidsaxel eller per kategori, ge möjlighet att dela med sig av det och bygga ny kunskap tillsammans med andra.

För att göra det digitala arkivmaterialet i Europa mer tillgängligt behövs förenklade sökvägar. Projektet QVIZ (Query and context based visualization of time-spatial cultural dynamics) har med hjälp av arkivkontakter identifierat tid och rum som en lämplig startpunkt gentemot arkivmaterial. Genom utveckling av topografiska gränssnitt och samarbetsmiljöer verkar QVIZ inom Europeiska unionens strategiska forskningssatsning på European Digital Library. EU-projektet har sju partners från länderna England, Estland, Spanien, Sverige samt Österrike och pågår i 24 månader med start i maj 2006. Umeå Universitet koordinerar projektet genom HUMlab.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-12-17 2008-04-30

Finansiering

Finansår , 2006, 2007, 2008

huvudman: Patrik Svensson, finansiar: EU-medel, y2006: 5019, y2007: 7528, y2008: 2509,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab

Forskningsområde

Digital humaniora, Religionsvetenskap och teologi

Projektbeskrivning

Arkivens roll är under förändring. Stora mängder arkivmaterial digitaliseras och blir därigenom mer tillgängligt för forskare och allmänhet. Men trots digitaliseringen kan det vara mycket svårt att hitta rätt i materialet. Arkiv över hela Europa måste nu möta den digitala och finansiella utmaningen – systemen måste göras mer användarvänliga.

EU-projektet QVIZ kommer att utveckla ett ramverk där digitalt arkivmaterial kan göras tillgängligt via kartor, och där användarna kan bidra till och samarbeta kring materialet. Kartor ger en samlande och enhetlig ingång till omfattande arkivmaterial. De kommer även att ha en tidslig dimension, och genom att ange tid och geografiskt område kommer användaren till exempel att kunna hitta all tillgänglig information om en församling under en viss tidsperiod.

Genom QVIZ skapas även en plattform för samarbete. Användarna ges möjlighet att i dela med sig av sina kunskaper med hjälp av integrerade sociala program, som exempelvis bloggar och wikis. Detta ger utrymme för nya intressegemenskaper, både på lokal och europeisk nivå, och möjlighet till breda perspektiv och diskussioner kring Europa, den europeiska historien och den europeiska identiteten, både för forskare och för allmänheten.

Projektet QVIZ, Query and Context Based Visualizations of Time-Spatial Cultural Dynamics, kommer att pågå i två år och är finansierat genom sjätte ramprogrammet. Det kommer att koordineras av HUMlab vid Umeå universitet. Också Demografiska databasen, Forskningsarkivet och Institutionen för Religionsvetenskap vid Umeå universitet medverkar i projektet. Umeå universitets del i QVIZ uppgår till 5 miljoner kronor.

Projektets totala budget är på drygt 22 miljoner kronor och bidraget från EU är på 14,7 miljoner kr. Andra projektdeltagare är Riksarkivet i Sverige, Salzburg Research Forschungsgesellschaft i Österrike, estländska GIS-företaget AS Regio, Estlands nationella arkiv, University of Portsmouth och det spanska telecomföretaget Telefónica.

Senast uppdaterad: 2019-09-18