"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Digflag

Radikaliseringen av Sverigebilden: En undersökning av hur radikala högergrupper i andra länder framställer Sverige på internet

Forskningsprojekt Idéer om Sverige och “svenskhet” har på senare tid fått allt större uppmärksamhet bland högerradikala grupper över hela världen, delvis på grund av landets svar på den europeiska flyktingkrisen, islamistiska terrorattacker och coronapandemin. Att studera hur dessa grupper skildrar Sverige på nätet och hur dessa skildringar sprids digitalt och sedan får större, samhällelig synlighet bidrar till förståelsen av högerradikal diskurs och de faror den innebär för demokratiska, politiska processer.

I detta projekt kommer vi att analysera hur Sverige och 'svenskheten' skildras online av radikala högergrupper i USA, Tyskland, Indien och Kina. Vi kommer också att analysera vilka av dessa skildringar som får synlighet och spridning i vanliga nyhetsmedier och hur detta tar sig uttryck.

Projektansvarig

Samuel Merrill
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 82

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2025-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2021-01609

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Under de senaste åren har andra länders bild av Sverige genomgått förändringar i samband med en rad stora internationella händelser. Sveriges agerande i relation till flyktingkrisen 2015, islamistiska terrordåd, och coronapandemin har gjort att Sverige har framställts på nya sätt i internationella nyhetsmedier. Även inom Sverige har Sverigebilden delvis fått omförhandlas. Det har också blivit allt vanligare att radikala högergrupper runt om i världen refererar till Sverige i sin retorik, inte minst på internet.

Trots händelser som dessa saknas det fortfarande forskning om hur Sverige framställs i utländska radikala högergruppers retorik och hur dessa idéer sprids online. I det här projektet studerar vi därför hur Sverige framställs av utländska radikala högergrupper i USA, Tyskland, Indien och Kina på internet. Vi analyserar också hur sådana framställningar får spridning i nyhetsmedier, både i dessa fyra länder och i Sverige.

Projektet utgår ifrån forskningsfrågor

  1. Hur skildras Sverige diskursivt av utländska högerradikala grupper på nätet?
  2. Vilka utländska högerradikala skildringar av Sverige får synlighet inom vanliga nyhetsmedier utomlands och i Sverige?
  3. Hur synliggör digitala medieplattformar dessa radikala högerskildringar på en samhällsnivå?

Först kommer vi att studera hur Sverige framställs i text och bild på utländska radikalhögergruppers webbplatser, bloggar och sociala mediekonton, samt i diskussionsforum. Vi använder både kvantitativ text- och bildanalys och manuella närläsningar. Sedan kommer vi att analysera hur dessa representationer av Sverige sprids vidare till nyhetsmediers rapportering. Målet är att skapa en ny förståelse av den roll som digitala medieplattformar spelar för det bredare synliggörandet av radikala högergruppers idéer.

I en tid då radikalhögerns idéer får allt större inflytande i nyhetsmediers rapportering, inte minst tack vare dessa gruppers skicklighet när det gäller att använda digitala medieplattformar, är det viktigt att uppmärksamma att detta inflytande även gäller de idéer som sådana grupper har om andra länder.

Senast uppdaterad: 2024-03-07