"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Elin Berge

Rättigheter, rutiner, relationer och återhämtning- Stödperson för personer som vårdas i psykiatrisk och rättspsykiatrisk tvångsvård

Forskningsprojekt Projektet består av flera delstudier med fokus på erfarenheter av stödpersonsuppdraget.

För att främja patienters autonomi och samtidigt bidra till insyn i en annars sluten organisation är det lagstadgat att alla patienter som vårdas enligt psykiatrisk och rättspsykiatrisk tvångsvård ska erbjudas en stödperson.

Projektansvarig

Jenny Molin
Universitetslektor, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 91

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-02-14 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Patientnämnderna ansvarar för uppdraget som fyller en betydelsefull funktion för dessa patienter. I dagsläget, och inom psykiatrisk omvårdnadsforskning, har vi dock lite kunskap om patienters, stödpersoners och personals erfarenheter av uppdraget. Mer kunskap behövs för att utveckla uppdraget och för att rättigheter, rutiner och relationer i samband med tvångsvård ska främja patienters återhämtning.

Projektet består av 4 delstudier där patienter, stödpersoner, sjuksköterskor och läkare intervjuas om sina erfarenheter av stödpersonsuppdraget.

Senast uppdaterad: 2023-02-14