"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningsprogram för tränare genom mentorskap; främjande av ideell idrott genom E-lärande och social inkludering på akademisk grund (Re-PLAY 2.0)

Forskningsprojekt

Avsikten med EU-projektet Re-PLAY 2.0 är att utveckla ett kvalitativt mentorsprogram mellan idrottsuniversitetsstudenter och unga ideella tränare mellan 18-30 år som tränar barn och ungdomar, särskilt de som kommer från missgynnade eller mindre aktiva grupper för att främja social integration. Projektet kommer att bidra till att både idrottsutbildningar och idrottspraktiker stärks genom ett ömsesidigt utbyte.

Projektansvarig

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Finansiering

Erasmus+ Sport 2020. Collaborative Partnership.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Idrottsforskning
 • Projektmedlemmar
  Louise Davis
  Universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 67 71

  Externa projektmedlemmar

  Sju organisationer från fem länder deltar i projektet
  SPORT CLUBS: Margherita Sport e Vita Basket (MSV), Italy, Big Bang Ballers (BBB), France.
  NGO: Fare Network (FARE), Belgium and GEA, Italy.
  SPORT FEDERATION: Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Spain. UNIVERSITIES: Umeå university, Sweden, University of Belgrade, Serbia & University Institute of Maia, ISMAI, Portugal.

  Ansvarig för EU-projektet Re-PLAY 2.0 är Mr. Spartaco Grieco, Associazione Sportiva Dilettantistica Margherita Sport e Vita Basket.

Projektbeskrivning

Projektet har fem mål vilka är att:

 1. Stärka tränares kvalitativa färdigheter för ideella idrottsorganisationer samt främja social integrering och lika möjligheter inom idrott för barn och ungdomar från missgynnade grupper.

 2. Överföra den kvalitativa mentorsskapsmetodiken för barn och unga med dubbla karriärer (skola och idrott) för att öka ungdomars kapacitet inom idrott och engagemang för att stärka idrott som ett verktyg för social integration.

 3. Öka ideella idrottsorganisationers förmåga att främja värderingar, inkludering och engagemang för barn och unga från missgynnade och mindre aktiva grupper som annars skulle riskera att uteslutas från idrottsutövningen och möjligheterna till välbefinnande och utbildning genom idrott.

 4. Främja och uppmuntra ett starkare europeiskt samarbete mellan ideella idrottsorganisationer och idrottsuniversitet för att ytterligare stärka idrottens och den fysiska aktivitetens roll som ett verktyg för inkludering och välbefinnande för alla barn och ungdomar i Europa, oavsett deras sociala, kulturella, fysiska bakgrund.

 5. Förbättra hållbarhet och ytterligare värdering av effektiva Erasmus + Sport-insatser och resultat, främja innovativa synergier och vidga deras effekter och överföringsförmåga utöver de finansierade projekten.

Projektet inleds med en enkätstudie för att undersöka utvecklingsbehoven hos unga tränare. Utifrån resultaten från enkätstudien, fokusgruppintervjuer och tidigare forskning utformas ett kvalitativt mentorsprogram och en online plattform för utbildning av mentorer. Universitetsstudenter från tränarprogram på universitet i fem länder genomför mentorskapsprogrammet tillsammans med tränare i ideella idrottsföreningar under en tre månaders period. Digital storytelling kommer att användas för att utvärdera programmets resultat utifrån mentorers och tränares perspektiv.

Resultat

Re-PLAY 2.0 Mentoring program for young sport coaches

Re-PLAY User Manual

Rapport enkäten Re-PLAY 2.0

 

Internationell hemsida för mentorskapsprojektet för unga tränare

https://projectreplay.eu/?fbclid=IwAR0Idrji6ZchbwCWCLwFpAIECZxSSU37ZLG8gBZklcaPFA2l0dgsgwgYyFY

replay2_0.png

Senast uppdaterad: 2023-06-12