"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

RecoSal - Återställande av mångfald i laxpopulationer och fiskekulturer: floden Tenos avrinningsområde som ett sammanflöde och levande laboratorium

Forskningsprojekt Projektet syftar till att stödja och utveckla samverkanslösningar för återhämtning av ett mångsidigt atlantiskt laxbestånd, med särskild tonvikt på att utveckla populationsspecifika och målbaserade bedömningar av olika laxbestånd i en mångkulturell miljö som värdesätter ursprungsbefolkningens och lokala kunskaper och rättigheter.

Målet är att koppla samman olika kunskapssystem till stöd för att återhämta laxpopulationen i Teno-floden. Det naturvetenskapliga bidraget är att integrera långsiktiga övervakningsdata om laxpopulationer med den traditionella och lokala kunskapen om laxen och älven. Det samhällsvetenskapliga bidraget är att stödja samhällsplaneringen i regionen då traditionellt samiskt fiske, turistfiske och andra aktiviteter kommer att behöva omprövas. Projektet ska generera tvärvetenskapliga råd för att utforma effektiva och socialt robusta planerings- och förvaltningsmetoder.

Forskningsledare

Therese Bjärstig
Universitetslektor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-12-01 2025-11-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Externa finansiärer

Formas, Bioversa+

Projektbeskrivning

Bjärstig ansvarar för den samhällsvetenskapliga delen i projektet. Det övergripande målet är där att ta fram en första generationens deltagande planeringsmodell för samverkan i laxförvaltningen i Teno-regionen och ge råd om dess tillämpbarhet på befintliga och framväxande samarbeten i Teno-förvaltningen. Mer exakt kommer Integrative Framework for Collaborative Governance (IFCG) användas för att undersöka: a) hur de befintliga och potentiella nya samarbetena i Teno-regionen stödjer sammanhållning, utnyttjar utvecklingspotentialer, hanterar avvägningar och ger legitima vägar i planeringen av en hållbar laxförvaltning, och b) förmågan att etablera långsiktiga samarbeten som är transdisciplinära och genererar förvaltningsstrukturer för att säkerställa hållbar och socialt acceptabel laxförvaltning i Teno-regionen.

Bjärstig kommer att bidra med sin gedigna erfarenhet av samverkan vid planering och praktikernära forskning med samskapande av kunskap tillsammans lokala aktörer. Kollegor från Norge och Finland ansvarar för genomförandet av fyra olika workshops lokalt, medan Bjärstig som neutral tredje part håller i att planera och strukturera formatet för samverkan och den övergripande designen på den deltagande processen.

Bjärstig ansvarar även för att göra en litteraturgenomgång och syntes av tidigare studier, policy- och planeringsdokument där relevanta bevarande- och återhämtningsplaner kommer att undersökas genom det teoretiska ramverket IFCG, för att se hur de kan föda in i arbetet i Teno-regionen.

Bjärstig är även huvudansvarig för att ta fram en första generationens deltagande planeringsmodell för Teno-regionen med fokus på återhämtning av lax i området.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-12-21