"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Distans- och hybridarbete: En tvärkulturell studie med fokus på implikationer för chefer och medarbetare (REMOTE-FLEX)

Forskningsprojekt Distans- och hybridarbete har blivit vanligare efter Covid-19 pandemin. Organisationer erbjuder i större utsträckning mer flexibla arbetsförhållanden och både arbetsgivare och arbetstagare behöver lära sig att navigera i det nya komplexa och mer dynamiska arbetslivet. Hur dessa förändringar i arbetslivet påverkar chefer och medarbetare är viktigt att förstå för att möjliggöra flexibla arbetsförhållanden som är hållbara och produktiva för individer, organisationer och samhället i stort.

Projektansvarig

Andreas Stenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 49

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-04-01 2027-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Externa finansiärer

Nordforsk

Projektbeskrivning

Distans- och hybridarbete har blivit vanligare efter Covid-19 pandemin. Organisationer erbjuder i allt större utsträckning mer flexibla arbetsförhållanden (t.ex. arbete på distans) och både arbetsgivare och arbetstagare behöver lära sig att navigera i det nya komplexa och allt mer dynamiska arbetslivet. En bättre förståelse för hur dessa förändringar i arbetslivet påverkar chefer och medarbetare (t.ex. deras motivation, prestation och hälsa) är viktigt för att möjliggöra flexibla arbetsförhållanden som är hållbara och produktiva för individer, organisationer och samhället i stort.

I detta projekt utforskar vi hur individer och organisationer påverkas, vilka nya möjligheter som öppnas samt vilket stöd som medarbetare och chefer behöver vid distans- och hybridarbete för att må bra och prestera bra. Det övergripande syftet med projektet är att öka vår förståelse kring möjligheter och utmaningar för medarbetare och chefer vid distans- och hybridarbete för att må bra och prestera bra. Projektet består av intervjustudier och longitudinella enkätstudier bland chefer och medarbetare i Sverige, Norge och Litauen för att bättre förstå implikationer av distans- och hybridarbete. Då projektet innefattar datainsamling i tre länder möjliggörs både analyser inom varje land och jämförelser mellan länderna.  

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-30