"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Representationer av ”problemskolor” i policy och media

Doktorandprojekt I min avhandling vill jag identifiera, analysera och problematisera antaganden om så kallade ”problemskolor” (jfr ”failing schools”) för att bidra till förståelsen av utbildningens och skolans styrning i en tid av anmärkningsvärd reformtäthet.

Jag är intresserad av hur representationer av problem används som medel för politisk styrning och för hur policy legitimeras genom framställandet av problem.

Projektansvarig

Elin Stark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 50

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2012-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Projektbeskrivning

Vad uttrycks som problematiskt och inte och vilka framställs som ansvariga för problemen och för att lösa dem? Dessa är några av de frågor som jag vill titta närmare på.

Huvudhandledare: Linda Rönnberg
Biträdande handledare: Sara Carlbaum

Senast uppdaterad: 2019-09-18