"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elin Stark

Elin Stark är lektor i utbildningsledarskap och undervisar bland annat på rektorsprogrammet. Hennes forskningsintressen innefattar värden och värdekonflikter i skolans policy och praktik. 

Kontakt

E-post
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy: nya utmaningar och utvecklingstrender, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2022 : 157-170
Stark, Elin
Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 101-111
Stark, Elin
European Educational Research Association (ECER). Emerging Researchers’ Conference, 2014
Stark, Elin

Forskargrupper

Gruppmedlem