Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Elin Stark

Elin Stark

Fil.dr. i Statsvetenskap med forskning inriktad mot det utbildningsvetenskapliga området. Undervisar om politik och förvaltning på flera professionsutbildningar.

Kontakt

E-post
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling

Jag är Fil.dr i Statsvetenskap med forskning inriktad mot det utbildningsvetenskapliga området. Som doktorand var jag anknuten till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) vid Lärarhögskolan på Umeå universitet.

Min avhandling handlar om hur skolproblem framställs i lokal media och bland skolverksamma, samt hur detta kan förstås i termer av underliggande diskurser - förgivettagna "sanningar" om vad som utgör "den goda skolan". 

Utöver min forskning så undervisar jag om politik och förvaltning, bland annat på Socionomprogrammet och Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Jag har även undervisat på gymnasiet och vuxenutbildningen och jag trivs i lärarrollen. Att undervisa på yrkesprogram och få konkretisera det abstrakta gentemot en specifik målgrupp finner jag särskilt givande.   

Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 101-111
Stark, Elin
European Educational Research Association (ECER). Emerging Researchers’ Conference, 2014
Stark, Elin