"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Reproduktiv hälsa och våld i nära relation bland kvinnor med funktionsnedsättning i Uganda

Forskningsprojekt Syftet med vårt projekt är att identifiera sätt att förbättra tillgång och utnyttjande av reproduktiv hälsovård bland med kvinnor med funktionsnedsättningar som är utsatta för våld i nära relation.

I projektet genomförs retrospektiv dataanalys av tidigare insamlad hälsoinformation och kvalitativa intervjuer med kvinnor med funktionsnedsättning samt personer som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, polisen och ideellt och kommer i kontakt med dessa.

Projektansvarig

Fredinah Namatovu
Postdoktor, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 77

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

Makerere University

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Över 80 % av kvinnor med funktionsnedsättning lever i låginkomstländer med extrem fattigdom och ojämlikhet i hälsa. Trots detta saknas forskning kring deras levnadssituation däribland i Uganda. För dessa kvinnor behövs heltäckande studier om reproduktiv hälsa och våld i nära relation. I Uganda saknas både nationellt representativt data och studierna som använder kvalitativ design fokuserar enbart på fysiska funktionsnedsättningar.

Syftet med vårt projekt är att identifiera sätt att förbättra tillgången och leveransen av reproduktiv hälsovård och insatser for våld i nära relation bland kvinnor med funktionsnedsättningar.

Redan insamlat hälsodata kommer att användas i retrospektiv dataanalys och kvalitativa intervjuer med kvinnor med funktionsnedsättning samt personer som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, polisen och ideellt med dessa kommer att genomföras.

Fynd från projektet väntas ha betydelse för hur reproduktiv hälsovård och verksamhet för våld i nära relation planeras framöver. Ökad kunskap kan bidra till bättre tillgång till reproduktiv hälso- och sjukvård på lika villkor för kvinnor med funktionsnedsättning och är därför av brett intresse och relevans för utvecklingsforskning, utvecklingsbistånd och framtida nationella hälso- och sjukvårdsreformer i låginkomstländer.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-06-16