"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Risk och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst

Forskningsprojekt Umeå universitet genomför i samarbete med Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, en kunskapssammanställning av risk och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst.

Arbetsrelaterad ohälsa som helt eller delvis sätter medarbetare ur spel minskar polisens förmåga att lösa sina uppgifter. Men en god arbetsmiljö är också viktig för att Polismyndigheten ska utgöra en attraktiv arbetsplats. Myndigheten står inför en stor expansion och förmågan att rekrytera, utveckla och behålla personal är avgörande för att kunna lösa sitt uppdrag. På uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, ska projektet producera en kunskapssammanställning över den kunskap som finns om risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst.

Projektansvarig

Johanna Sundqvist
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 21

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-15 2024-01-15

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete, Institutionen för socialt arbete

Externa medverkande

Mynak - Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Forskningsområde

Polisforskning

Projektbeskrivning

Syftet med kunskapssammanställningen är att ta reda på hur de identifierade risk- och friskfaktorerna i arbetsmiljön kan hanteras genom främjande, förebyggande och åtgärdande arbetsmiljöarbete.

Frågeställningar som förväntas besvaras i studien:

1.  Vilka risk- och friskfaktorer framkommer i den fysiska/operativa, samt i den organisatoriska/ sociala arbetsmiljön?

2.  Skiljer sig risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön för olika poliser beroende på individuella egenskaper såsom ålder, kön, och antal år i yrket?

3.    Vilka typer av insatser genomförs i syfte att stärka friskfaktorer och reducera riskfaktorer i polisens arbetsmiljö?

Arbetet omfattas av studier genomförda i Sverige och i andra europeiska länder.

Arbetet förväntas ge en bild av hur risk- och friskfaktorerna ser ut och hur de kan användas för att främja en god arbetsmiljö. Studiens resultat kan användas av polismyndigheten och andra blåljusmyndigheter i syfte att utveckla organisationens arbetsmiljöarbete, samt för att förebygga ohälsa på individnivå.

Senast uppdaterad: 2023-12-19