Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Johanna Sundqvist

Johanna Sundqvist

Jag är socionom, disputerad i folkhälsovetenskap och lektor i polisiärt arbete.

Kontakt

E-post
Plats
Beteendevetarhuset (BET), Vindarnas torg 1, 3:B1:2 Umeå universitet, Gods F, 907 36 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet
Anknytning

Just nu medverkar jag som forskare i projektet Polisiära insatser för att stärka det sociala kapitalet i särskilt utsatta områden. En vetenskaplig belysning av satsningen Mareld. Jag har en bakgrund som socionom men är disputerad i folkhälsovetenskap och är särskilt intresserad av olika hälsofrågor rörande polisiärt arbete exempelvis hur samverkan mellan olika samhällsaktörer påverkar den individuella hälsan.

Jag undervisar i fristående kurser i polisiärt arbete, bland annat vetenskaplig metodkurs, fördjupningskurs inom socialt utsatta områden samt fungerar som handledare i kandidatuppsatsen i polisiärt arbete.

Jag fungerar även som kontaktperson för forskningsprofilen Migration och polisiärt arbete vid enheten.

2018
Fremmedkrigere: forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia, Gyldendal Juridisk 2018 : 235-264
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
2018
International Journal of Mental Health, Routledge 2018, Vol. 47, (1) : 3-25
Sundqvist, Johanna; Padyab, Mojgan; Hurtig, Anna-Karin; et al.
2017
Våldsbejakande extremism: en forskarantologi, Stockholm: Wolters Kluwer 2017 : 225--255
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
2017
Umeå University medical dissertations, 1920
Sundqvist, Johanna
2017
Psychology, Scientific Research Publishing 2017, Vol. 8, (1) : 97-118
Sundqvist, Johanna; Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan
2016
European Journal of Social Work, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 19, (6) : 901-916
Sundqvist, Johanna; Kenneth, Ögren; Padyab, Mojgan; et al.
2015
Polisutbildningens skriftserie, 4
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
2015
Global Journal of Health Science, Vol. 7, (6) : 215-225
Sundqvist, Johanna; Hansson, Jonas; Ghazinour, Mehdi; et al.
2014
Polisutbildningens skriftserie, 3
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
2014
Polisutbildningens skriftserie, 2
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.