Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johanna Sundqvist

Johanna Sundqvist

Jag är socionom, disputerad i folkhälsovetenskap och universitetslektor i polisiärt arbete.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå Umeå universitet, 907 36 Umeå

Min forskning rör sig kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på olika samhällsnivåer, men också kring de verktyg som behövs för att skapa trygghet. Ett sådant verktyg av särskilt intresse för min forskning är samverkan. Jag är dessutom intresserad av olika hälsofrågor rörande polisiärt arbete, exempelvis hur samverkan mellan olika samhällsaktörer påverkar den individuella hälsan hos polisanställda.

Jag undervisar på både grundutbildningen och i fristående kurser i polisiärt arbete samt håller på att uteckla kurser på avancerad nivå i polisiärt arbete. I dagsläget är jag kursansvarig för de fristående kurserna Vetenskaplig metod i polisiärt arbete samt kandidatuppsatskursen. 

Jag fungerar även som biträdande föreståndare med verksamhetsansvar för forskningsutveckling vid Enheten för polisutbildning. 

Socialmedicinsk Tidskrift, Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift 2021, Vol. 98, (2) : 290-302
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Eriksson, Malin; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 10
Sundqvist, Johanna; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap; Umeå universitet 2020
Eklund Wimelius, Malin; Strandh, Veronica; Eriksson, Malin; et al.
Nordic Journal of Studies in Policing, Universitetsforlaget 2020, Vol. 7, (2) : 80-98
Emsing, Mikael; Hansson, Jonas; Sundqvist, Johanna
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (4) : 613-647
Hjertstedt, Mattias; Hansson, Jonas; Sundqvist, Johanna
Fremmedkrigere: forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia, Gyldendal Juridisk 2018 : 235-264
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
International Journal of Mental Health, Routledge 2018, Vol. 47, (1) : 3-25
Sundqvist, Johanna; Padyab, Mojgan; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Våldsbejakande extremism: en forskarantologi, Stockholm: Wolters Kluwer 2017 : 225--255
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Umeå University medical dissertations, 1920
Sundqvist, Johanna
Psychology, Scientific Research Publishing 2017, Vol. 8, (1) : 97-118
Sundqvist, Johanna; Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan
European Journal of Social Work, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 19, (6) : 901-916
Sundqvist, Johanna; Kenneth, Ögren; Padyab, Mojgan; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 4
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
Global Journal of Health Science, Vol. 7, (6) : 215-225
Sundqvist, Johanna; Hansson, Jonas; Ghazinour, Mehdi; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 3
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 2
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.