"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rural moral: mening, mobilisering och medborgarskap i initiativ för hållbar norrländsk landsbygd

Forskningsprojekt Projektet undersöker samtida politisering av norrländsk landsbygd.

Mer specifikt undersöks vad moral och känslor betyder då man agerar för (lands)bygden mot bakgrund av nedskärningar, exploateringar och demografiska förändringar. En övergripande fråga rör vad känslor och moral har för betydelse för meningsskapande, mobilisering och medborgarskap i kampen om hur hållbar landsbygd ska tolkas och hur den ska organiseras. Vilka aspekter av landsbygd och hållbarhet återskapas och utmanas i den kampen? Fem fallstudier ingår i projektet. Inspirerade av Woods (2006) har vi valt delstudier som belyser skilda sätt att tolka och bemöta situationen på landsbygden - hur moral och känsla underbygger helt olika mobiliseringsstrategier. Tillsammans ger de möjlighet att studera hur landsbygd politiseras på olika vis och med skilda effekter. Bl a undersöks betydelser av, och effekter på, upplevelsen av tillhörighet och hur olika föreställningar om medborgarskap och hållbarhet tas i bruk.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2018-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Etnologi, Kulturgeografi
Senast uppdaterad: 2019-10-04