Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon
Personalbild Karin Ljuslinder

Karin Ljuslinder

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Medie- och kommunikationsvetenskap Roll: Prefekt
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), B413 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och prefekt vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.

I min forskning har jag studerat medierepresentationer. Min huvudsakliga inriktning är representationer av funktionshinder i traditionella medier, TV-serier i prenumerationskanaler och sociala medier. För närvarande är jag med i ett tvärvetenskapligt  ERC Consolidator Grant-projekt  om vad funktionsnedsättningar innebär för människors livsförlopp  som leds av professor i historia Lotta Vikström Umeå universitet. Jag har också genom ett UNESCO:s Small Grant Programme studerat funktionshindrade kvinnors liv och intressepolitiska arbete i Nicaragua.

I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet, lett av professor i etnologi Anna Sofia Lundgren Umeå universitet, har jag undersökt medierepresentationer  av begreppet åldrande befolkning och i ett tvärvetenskapligt projekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medierepresentationer av pandemier.

Jag har också genomfört ett sidoprojekt inom utbildningsvetenskap. Det var en empirisk studie av gestaltmetodens bidrag till praktisk relationell pedagogik.

Jag handleder för närvarande en doktorand inom etnologi som handlar om familjebildningar för personer med normbrytande funktionalitet.

Prefektuppdraget har jag haft vid Umeå universitet och vid Luleå tekniska universitet, institutionen för musik och medier. Den viktigaste och svåraste uppgiften för mig som prefekt är arbetsmiljön i alla dess olika aspekter.

Jag disputerade 2002 och har sedan dess varvat prefektrollen med forskning.

2020
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2020, Vol. 14, (2) : 71-84
Cocq, Coppélie; Ljuslinder, Karin
2020
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 35-38
Ljuslinder, Karin; Ellis, Katie; Vikström, Lotta
2020
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol 22, No 1
2020
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm: Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 80-87
Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
2017
Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 65-84
Ljuslinder, Karin
2017
MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, Society of Media researchers In Denmark 2017, (63) : 9-27
Ljuslinder, Karin; Lundgren, Anna Sofia
2017
Social & cultural geography (Print), Vol. 18, (5) : 623-644
Sjöstedt Landén, Angelika; Ljuslinder, Karin; Lundgren, Anna Sofia
2015
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2015, Vol. 24, (1) : 20-30
Ljuslinder, Karin
2015
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper 2015
Ljuslinder, Karin
2014
Journal of Scandinavian Cinema, Intellect Ltd. 2014, Vol. 4, (3) : 267-279
Ljuslinder, Karin
2011
Nordicom Information, Göteborg: Nordicom Gbg universitet 2011, Vol. 33, (3) : 17-27
Ljuslinder, Karin
2011
Northern Lights: Film and media studies yearbook, Intellect Ltd. 2011, Vol. 9, (1)
Ljuslinder, Karin; Morlandstoe, Lisbeth; Mataityte-Dirziene, Jurga
2011
Journal of Population Ageing, Vol. 4, (3) : 165-183
Lundgren, Anna Sofia; Ljuslinder, Karin
2011
International Journal of Ageing and Later Life, Linköping University Electronic Press 2011, Vol. 6, (2) : 39-71
Lundgren, Anna Sofia; Ljuslinder, Karin
2011
Sociologisk forskning, Stockholm: Sveriges sociologförbund 2011, Vol. 48, (1) : 5-23
Markström, Carina; Sjöström, Stefan; Ljuslinder, Karin
2009
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2009, Vol. 18, (2) : 2-8
Arvidsson, Alf; Eriksson, Ann-Catrine; Ljuslinder, Karin; et al.
2009
Journalisten : Svenska journalistföreningens fackorgan
Elgh, Fredrik; Ljuslinder, Karin; Palmgren, Helena; et al.
2009
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2009, (2)
Ljuslinder, Karin
2009
Ljuslinder, Karin; Morlandstö, Lisbeth; Mataityte-Dirziene, Jurga
2008
UNESCO Small Grants Programme on Poverty Eradication Building national capacities for research and policy analysis: Summary of the findings and recommendations of the selceted projects February 2008
Ljuslinder, Karin; Staffan, Berglund
2007
10 years anniversary : NNDR - Nordic Network on Disability Research: participation for all - the front line of disability research : programme & abstracts : 1-
Ljuslinder, Karin
2007
Funktionshinder, kultur och samhälle
Ljuslinder, Karin
2003
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2003, Vol. 2 : 56--62
Ljuslinder, Karin
2003
Handling
Ljuslinder, Karin
2000
Norsk medietidskrift, Oslo: Oslo universitet 2000, (1)
Ljuslinder, Karin
2000
Avig eller Rät. Om funktionshinder i vår vardag
Ljuslinder, Karin
1999
FUB-Kunskap, 3
Ljuslinder, Karin
1999
Studentlitteratur, Lund 1999
Staffan, Berglund; Ljuslinder, Karin
Publicerad: 09 okt, 2019