"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Så transporteras klorofyll i växter

Forskningsprojekt Vid det första steget i fotosytensen fångar speciella antennproteiner energi från solens ljus. För att kunna genomföra denna uppgift binder antennproteinerna till pigmentet klorofyll. Denna händelse spelar en central roll för hela fotosyntesen.

Om klorofyllmolekylerna inte binder till antennproteinerna så att de är optimalt riktade, minskar energiomvandlingen dramatiskt. Det är också mycket viktigt att själva inbindningsprocessen är noggrant reglerad, för fria obundna klorofyllmolekyler kan bilda farliga radikaler när de träffas av ljus. Dessutom stabiliseras antennproteinerna av sitt pigment och kan brytas ner så länge de inte har hunnit binda in klorofyllmolekyler. En noggrann tidsreglering av klorofyllinbindningen till antennproteinerna är därför avgörande för hela fotosyntesens funktion.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-03-17 2011-12-31

Finansiering

Finansår , 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

huvudman: Christiane Funk, finansiär: Vetenskapsrådet, y2006: 500, y2007: 500, y2008: 500, y2009: 800, y2010: 800, y2011: 800, y2012: ,

huvudman: Christiane Funk , finansiär: STINT, y2006: 400, y2007: 400, y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: ,

huvudman: Stefan Jansson, finansiär: Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), y2006: 1000, y2007: , y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: ,

huvudman: Christiane Funk, finansiär: Carl Tryggers Stiftelse, y2006: , y2007: , y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: ,

huvudman: Christiane Funk, finansiär: Wenner-Gren Stiftelserna, y2006: 240, y2007: 240, y2008: , y2009: 420, y2010: 240, y2011: , y2012: ,

huvudman: Christiane Funk, finansiär: Kungl. Vetenskaps- akademien (KVA), y2006: , y2007: 50, y2008: 50, y2009: 50, y2010: 50, y2011: 50, y2012: ,

huvudman: Christiane Funk, finansiär: Fakultet, y2006: , y2007: 500, y2008: 500, y2009: 500, y2010: 500, y2011: 500, y2012: ,

huvudman: Christiane Funk , finansiär: Kempestiftelserna, y2006: , y2007: 400, y2008: 400, y2009: , y2010: , y2011: 240, y2012: 240,

huvudman: Christiane Funk , finansiär: Karriärbidrag, Umeå universitet, y2006: , y2007: , y2008: , y2009: 1000, y2010: 1000, y2011: , y2012: ,

huvudman: Christiane Funk , finansiär: Carl Tryggers Stiftelse, y2006: , y2007: , y2008: , y2009: 216, y2010: , y2011: , y2012: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Kemi

Projektbeskrivning

Första steget i den fotosyntetiska processen hos växter inleds med att speciella antennproteiner fångar energi från solens ljus. För att kunna genomföra denna uppgift binder antennproteinerna pigmentet klorofyll, och själva inbindandet av klorofyllet till proteinmolekylerna spelar en mycket central roll för hela fotosyntesen. Om klorofyllmolekylerna inte binder till antennproteinerna så att de är optimalt riktade, minskar energiomvandlingen dramatiskt. Det är också mycket viktigt att själva inbindningsprocessen är noggrant reglerad, för fria obundna klorofyllmolekyler kan bilda farliga radikaler när de träffas av ljus. Dessutom stabiliseras antennproteinerna av sitt pigment och kan brytas ner så länge de inte har hunnit binda in klorofyllmolekyler. En noggrann tidsreglering av klorofyllinbindningen till antennproteinerna är därför avgörande för hela fotosyntesens funktion.

Eftersom fria klorofyllmolekyler är farliga antar man att klorofyllet alltid är bundet till ett protein. För att transportera klorofyllmolekylerna från platsen av dess syntes till antennproteinerna finns det särskilda transportproteiner som bildar ett komplex med klorofyllet. Dessutom har transportproteinerna speciella pigment som kallas för karotenoider vars funktion är att förhindra bildandet av farliga radikaler. Inbindningen av klorofyllet till transportproteinerna måste vara välbalanserad. Det är viktigt att transportproteinerna inte binder klorofyllet för starkt, för annars kan pigmentet inte överföras till antennproteinerna. Fast det är mycket som man inte vet om klorofylltransporten, känner man till några transportproteiner som har visat sig spela en viktig roll i olika stressituationer som till exempel starkt ljus. I detta projekt vill jag studera den biologiska omsättningen av pigmentbindande proteiner med speciell fokus på klorofylltransportörerna.
Senast uppdaterad: 2019-09-18