Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Christiane Funk

Christiane Funk

Min forskning fokuserar på växtproteaser samt möjligheten att använda Nordiska mikroalger för återvinning av avloppsvatten och produktion av biomassa.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.A3, Linnaeus väg 10, (rum: A3.41.01) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Utifrån min tidigare forskning om fotosyntes fokuserar mitt arbete för närvarande på två nya inriktningar:

- Växtproteasernas funktion

- Nordiska mikroalgernas potential för återvinning av avloppsvatten och produktion av biomassa
 

Växtproteaser

Proteaser är proteiner som bryter ner andra proteiner. De är involverade i många olika biologiska funktioner, t.ex. matsmältningen, nedbrytning av proteiner som inte fungerar eller cell signalering. Även om hundratals gener som kodar för proteaser i olika växter har identifierats, är deras biologiska funktion mestadels okända. Med hjälp av molekylär-biologiska och biokemiska metoder försöker vi identifiera funktionen av olika växtproteaser. Våra modellorganismer sträcker sig från cyanobakterier över alger till högre växter.

 

Återvinning av avloppsvatten och produktion av biomassa med hjälp av nordiska mikroalger

Fotosyntes är en process där koldioxid från luften tas upp och omvandlas till kemisk lagrad energi med hjälp av solljus. Vi låter mikroalger utföra sin fotosyntes i avloppsvatten som renas, och samtidigt bildas biomassa. Algbiomassan kan sedan användas för biobränsle, biogas, biogödsel eller till och med för produktion av bioplaster. Vår utmaning är det subarktiska klimatet vi har här i norra Sverige med låga temperaturer och korta dagslängder vintertid. Därför undersöker vi möjligheten att använd lokala, naturligt förkommande alg-stammar. Vi undersöker deras förmåga att rena avloppsvatten, analyserar deras biomassa och undersöker hur man kan förlänga deras tillväxtfas.

http://solarfuels.eu/

http://www.nordaqua.fi/

 

2021
Physiologia Plantarum: An International Journal for Plant Biology
Mishra, Laxmi S.; Kim, Sung Yong; Caddell, Daniel F.; et al.
2020
Biotechnological Applications of Extremophilic Microorganisms, Walter de Gruyter 2020 : 165-195
Ferro, Lorenza; de Miranda Vasconcelos, Fernanda H. B.; Gentili, Francesco; et al.
2020
Algal Research, Elsevier 2020, Vol. 51
Ferro, Lorenza; Hu, Yue O. O.; Gentili, Francesco G.; et al.
2020
Algal Research, Elsevier 2020, Vol. 47
Gojkovic, Zivan; Lu, Yi; Ferro, Lorenza; et al.
2020
Algal Research, Elsevier 2020, Vol. 47
Gojkovic, Zivan; Shchukarev, Andrey; Ramstedt, Madeleine; et al.
2020
Molecular Cell, Elsevier 2020, Vol. 77, (5) : 927-929
Minina, Elena A.; Staal, Jens; Alvarez, Vanina E.; et al.
2020
Molecules, MDPI 2020, Vol. 25, (9)
Nzayisenga, Jean Claude; Niemi, Calle; Ferro, Lorenza; et al.
2020
Applied Surface Science, Elsevier 2020, Vol. 526
Shchukarev, Andrey; Gojkovic, Zivan; Funk, Christiane; et al.
2019
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 7
Chen, Que; Arents, Jos; Schuurmans, J. Merijn; et al.
2019
Journal of Applied Phycology, Springer 2019, Vol. 31, (4) : 2299-2310
Ferro, Lorenza; Colombo, Michela; Posadas, Esther; et al.
2019
Molecules, MDPI 2019, Vol. 24, (18)
Ferro, Lorenza; Gojkovic, Zivan; Gorzsás, András; et al.
2019
Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier 2019, Vol. 170 : 644-656
Gojkovic, Zivan; Lindberg, Richard; Tysklind, Mats; et al.
2019
The Plant Journal, John Wiley & Sons 2019, Vol. 99, (3) : 465-477
Gomez, Facundo M.; Carrion, Cristian A.; Costa, Maria L.; et al.
2019
The Plant Journal, WILEY 2019, Vol. 99, (3) : 465-477
Gomez, Facundo M.; Carrion, Cristian A.; Costa, Maria L.; et al.
2019
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2019, Vol. 70, (19) : 5423-5436
Huber, Catharina V.; Jakobs, Barbara D.; Mishra, Laxmi S.; et al.
2019
Trends in Plant Science, Elsevier 2019, Vol. 24, (3) : 237-249
Karan, Hakan; Funk, Christiane; Grabert, Martin; et al.
2019
Frontiers in Plant Science, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Klemenčič, Marina; Asplund-Samuelsson, Johannes; Dolinar, Marko; et al.
2019
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2019, Vol. 70, (7) : 2039-2047
Klemenčič, Marina; Funk, Christiane
2019
Catalysts, MDPI 2019, Vol. 9, (2)
Lage, Sandra; Kudahettige, Nirupa P.; Ferro, Lorenza; et al.
2019
Bioresource Technology, Elsevier 2019, Vol. 289
Martínez, Juan Manuel; Gojkovic, Zivan; Ferro, Lorenza; et al.
2019
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2019, Vol. 70, (7) : 2173-2184
Mishra, Laxmi S.; Mielke, Kati; Wagner, Raik; et al.
2019
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 53, (23) : 13757-13766
Skrobonja, Aleksandra; Gojkovic, Zivan; Soerensen, Anne L.; et al.
2018
Algal Research, Elsevier 2018, Vol. 32 : 44-53
Ferro, Lorenza; Gentili, Francesco G.; Funk, Christiane
2018
Algal Research, Elsevier 2018, Vol. 35 : 160-167
Ferro, Lorenza; Gorzsás, András; Gentili, Francesco G.; et al.
2018
Photosynthesis Research, Springer 2018, Vol. 135, (1–3) : 149-163
Kieselbach, Thomas; Cheregi, Otilia; Green, Beverley R.; et al.
2018
Protoplasma, Springer Publishing Company 2018, Vol. 255, (1) : 387-397
Klemenčič, Marina; Funk, Christiane
2018
New Phytologist, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 218, (3 Special issue) : 1179-1191
Klemenčič, Marina; Funk, Christiane
2018
Energies, MDPI 2018, Vol. 11, (3)
Lage, Sandra; Gojkovic, Zivan; Funk, Christiane; et al.
2018
Plant Physiology, American Society of Plant Biologists 2018, Vol. 176, (3) : 2277-2291
Myouga, Fumiyoshi; Takahashi, Kaori; Tanaka, Ryoichi; et al.
2018
Photosynthesis Research, Springer 2018, Vol. 135, (1–3) : 103-114
Tibiletti, Tania; Rehman, Ateeq Ur; Vass, Imre; et al.
2017
Journal of Structural Biology, Elsevier 2017, Vol. 198, (3) : 147-153
Hall, Michael; Wagner, Raik; Lam, Xuan Tam; et al.
2017
Journal of Structural Biology, Elsevier 2017, Vol. 198, (3) : 147-153
Hall, Michael; Wagner, Raik; Tam, Lam Xuan; et al.
2016
Bio-protocol, Vol. 6, (24)
Cheregi, Otilia; Funk, Christiane
2016
Frontiers in Plant Science, Frontiers Media S.A 2016, Vol. 7
Cheregi, Otilia; Wagner, Raik; Funk, Christiane
2016
Plant Physiology, American Society of Plant Biologists 2016, Vol. 17, (4) : 2516-2535
Smakowska, Elwira; Skibior-Blaszczyk, Renata; Czarna, Malgorzata; et al.
2016
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, Elsevier 2016, Vol. 1857, (4) : 396-407
Tibiletti, Tania; Hernández-Prieto, Miguel A.; Matthijs, Hans C.P.; et al.
2016
Chloroplasts: current research and future trends, Caister Academic Press 2016 : 25-57
Tibletti, Tania; Hernández-Prieto, Miguel A.; Semeniuk, Trudi A.; et al.
2016
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, Vol. 1857, (9) : 1524-1533
von Sydow, Lotta; Schwenkert, Serena; Meurer, Jörg; et al.
2016
Plant, Cell and Environment, John Wiley & Sons 2016, Vol. 39, (11) : 2530-2544
Wagner, Raik; Von Sydow, Lotta; Aigner, Harald; et al.
2015
Molecules, Vol. 20, (8) : 14621-14637
Cheregi, Otilia; Funk, Christiane
2015
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2015, Vol. 66, (20) : 6461-6470
Cheregi, Otilia; Kotabová, Eva; Prášil, Ondřej; et al.
2015
Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology, Elsevier 2015 : 383-394
Cheregi, Otilia; Miranda, Hélder; Gröbner, Gerhard; et al.
2015
Biochemical Journal, Portland Press 2015, Vol. 468, (3) : 373-384
Tam, Lam Xuan; Aigner, Raik; Timmerman, E; et al.
2014
New Phytologist, Vol. 204, (3) : 545-555
Angelcheva, Liudmila; Mishra, Yogesh; Antti, Henrik; et al.
2014
Biochemical Journal, Biochemical Journal 2014, Vol. 457, (2) : 335-346
Marino, Giada; Huesgen, Pitter F; Eckhard, Ulrich; et al.
2014
PLoS ONE, Vol. 9, (11)
Mähler, Niklas; Cheregi, Otilia; Funk, Christiane; et al.
2013
Journal of Proteomics, Elsevier 2013, Vol. 78 : 294-311
Miranda, Helder; Charegi, Otilia; Netotea, Sergiu; et al.
2013
PLoS ONE, Vol. 8, (2)
Storm, Patrik; Tibiletti, Tania; Hall, Michael; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2020 till 31 december 2023
17 mars 2011 till 31 december 2011

Filmer och reportage

Film: Christiane Funk föreläser på Vetenskapslunch 2020
Christiane Funk föreläser på Vetenskapslunch 2020

Kan alger göra avloppsvatten till biobränsle?