"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Christiane Funk

Min forskning fokuserar på växtproteaser samt möjligheten att använda Nordiska mikroalger för återvinning av avloppsvatten och produktion av biomassa.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.A3, Linnaeus väg 10, (rum: A3.41.01) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Utifrån min tidigare forskning om fotosyntes fokuserar mitt arbete för närvarande på två nya inriktningar:

- Växtproteasernas funktion

- Nordiska mikroalgernas potential för återvinning av avloppsvatten och produktion av biomassa
 

Växtproteaser

Proteaser är proteiner som bryter ner andra proteiner. De är involverade i många olika biologiska funktioner, t.ex. matsmältningen, nedbrytning av proteiner som inte fungerar eller cell signalering. Även om hundratals gener som kodar för proteaser i olika växter har identifierats, är deras biologiska funktion mestadels okända. Med hjälp av molekylär-biologiska och biokemiska metoder försöker vi identifiera funktionen av olika växtproteaser. Våra modellorganismer sträcker sig från cyanobakterier över alger till högre växter.

 

Återvinning av avloppsvatten och produktion av biomassa med hjälp av nordiska mikroalger

Fotosyntes är en process där koldioxid från luften tas upp och omvandlas till kemisk lagrad energi med hjälp av solljus. Vi låter mikroalger utföra sin fotosyntes i avloppsvatten som renas, och samtidigt bildas biomassa. Algbiomassan kan sedan användas för biobränsle, biogas, biogödsel eller till och med för produktion av bioplaster. Vår utmaning är det subarktiska klimatet vi har här i norra Sverige med låga temperaturer och korta dagslängder vintertid. Därför undersöker vi möjligheten att använd lokala, naturligt förkommande alg-stammar. Vi undersöker deras förmåga att rena avloppsvatten, analyserar deras biomassa och undersöker hur man kan förlänga deras tillväxtfas.

http://solarfuels.eu/

http://www.nordaqua.fi/

 

Physiologia Plantarum, John Wiley & Sons 2024, Vol. 176, (1)
Mohammadkhani, Ghasem; Mahboubi, Amir; Plöhn, Martin; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2023, Vol. 13, (1)
Alling, Teodor; Funk, Christiane; Gentili, Francesco G.
Chemosphere, Elsevier 2023, Vol. 315
León-Vaz, Antonio; Cubero-Cardoso, Juan; Trujillo-Reyes, Ángeles; et al.
New Biotechnology, Elsevier 2023, Vol. 73 : 1-8
León-Vaz, Antonio; León, Rosa; Vigara, Javier; et al.
Bioresource Technology, Elsevier 2023, Vol. 376
Mehariya, Sanjeet; Plöhn, Martin; Jablonski, Piotr; et al.
Phycology, MDPI 2022, Vol. 2, (3) : 344-362
Gojkovic, Zivan; Skrobonja, Aleksandra; Funk, Christiane; et al.
Bioresource Technology, Elsevier 2022, Vol. 359
Mehariya, Sanjeet; Plöhn, Martin; León-Vaz, Antonio; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 9
Plöhn, Martin; Scherer, Kim; Stagge, Stefan; et al.
Plant proteases and plant cell death: methods and protocols, Humana Press 2022 : 13-20
Sabljić, Igor; Zou, Yong; Klemenčič, Marina; et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 70, (31) : 9711-9721
Spain, Olivia; Funk, Christiane
iScience, Elsevier 2022, Vol. 25, (11)
Štrancar, Vida; van Midden, Katarina P.; Krahn, Daniel; et al.
Plant proteases and plant cell death: methods and protocols, Humana Press 2022 : 1-11
Štrancar, Vida; van Midden, Katarina Petra; Klemenčič, Marina; et al.
Physiologia Plantarum, John Wiley & Sons 2021, Vol. 173, (2) : 507-513
Allahverdiyeva, Yagut; Aro, Eva-Mari; van Bavel, Bert; et al.
Physiologia Plantarum, John Wiley & Sons 2021, Vol. 173, (2) : 479-482
Funk, Christiane; Jensen, Poul Erik; Skjermo, Jorunn
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 12
Lema A., Saul; Klemenčič, Marina; Völlmy, Franziska; et al.
Chemosphere, Elsevier 2021, Vol. 271
Lindberg, Richard; Namazkar, Shahla; Lage, Sandra; et al.
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2021, Vol. 72, (9) : 3455-3473
Mielke, Kati; Wagner, Raik; Mishra, Laxmi S.; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2021, Vol. 22, (11)
Mishra, Laxmi S.; Funk, Christiane
Physiologia Plantarum, John Wiley & Sons 2021, Vol. 172, (2) : 1045-1058
Mishra, Laxmi S.; Kim, Sung Yong; Caddell, Daniel F.; et al.
Frontiers in Plant Science, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 12
Mishra, Laxmi S.; Mishra, Sanatkumar; Caddell, Daniel F.; et al.
Algal Research, Elsevier 2021, Vol. 59
Plöhn, Martin; Escudero-Oñate, Carlos; Funk, Christiane
Physiologia Plantarum, John Wiley & Sons 2021, Vol. 173, (2) : 568-578
Plöhn, Martin; Spain, Olivia; Sirin, Sema; et al.
Biomolecules, MDPI 2021, Vol. 11, (12)
Rani, Alka; Saini, Khem Chand; Bast, Felix; et al.
Physiologia Plantarum, John Wiley & Sons 2021, Vol. 173, (2) : 526-535
Spain, Olivia; Plöhn, Martin; Funk, Christiane
Biotechnological Applications of Extremophilic Microorganisms, Walter de Gruyter 2020 : 165-195
Ferro, Lorenza; de Miranda Vasconcelos, Fernanda H. B.; Gentili, Francesco; et al.
Algal Research, Elsevier 2020, Vol. 51
Ferro, Lorenza; Hu, Yue O. O.; Gentili, Francesco G.; et al.
Algal Research, Elsevier 2020, Vol. 47
Gojkovic, Zivan; Lu, Yi; Ferro, Lorenza; et al.
Algal Research, Elsevier 2020, Vol. 47
Gojkovic, Zivan; Shchukarev, Andrey; Ramstedt, Madeleine; et al.
Molecular Cell, Elsevier 2020, Vol. 77, (5) : 927-929
Minina, Elena A.; Staal, Jens; Alvarez, Vanina E.; et al.
Molecules, MDPI 2020, Vol. 25, (9)
Nzayisenga, Jean Claude; Niemi, Calle; Ferro, Lorenza; et al.
Applied Surface Science, Elsevier 2020, Vol. 526
Shchukarev, Andrey; Gojkovic, Zivan; Funk, Christiane; et al.
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 7
Chen, Que; Arents, Jos; Schuurmans, J. Merijn; et al.
Journal of Applied Phycology, Springer 2019, Vol. 31, (4) : 2299-2310
Ferro, Lorenza; Colombo, Michela; Posadas, Esther; et al.
Molecules, MDPI 2019, Vol. 24, (18)
Ferro, Lorenza; Gojkovic, Zivan; Gorzsás, András; et al.
Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier 2019, Vol. 170 : 644-656
Gojkovic, Zivan; Lindberg, Richard; Tysklind, Mats; et al.
The Plant Journal, John Wiley & Sons 2019, Vol. 99, (3) : 465-477
Gomez, Facundo M.; Carrion, Cristian A.; Costa, Maria L.; et al.
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2019, Vol. 70, (19) : 5423-5436
Huber, Catharina V.; Jakobs, Barbara D.; Mishra, Laxmi S.; et al.
Trends in Plant Science, Elsevier 2019, Vol. 24, (3) : 237-249
Karan, Hakan; Funk, Christiane; Grabert, Martin; et al.
Frontiers in Plant Science, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Klemenčič, Marina; Asplund-Samuelsson, Johannes; Dolinar, Marko; et al.
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2019, Vol. 70, (7) : 2039-2047
Klemenčič, Marina; Funk, Christiane
Catalysts, MDPI 2019, Vol. 9, (2)
Lage, Sandra; Kudahettige, Nirupa P.; Ferro, Lorenza; et al.
Bioresource Technology, Elsevier 2019, Vol. 289
Martínez, Juan Manuel; Gojkovic, Zivan; Ferro, Lorenza; et al.
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2019, Vol. 70, (7) : 2173-2184
Mishra, Laxmi S.; Mielke, Kati; Wagner, Raik; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 53, (23) : 13757-13766
Skrobonja, Aleksandra; Gojkovic, Zivan; Soerensen, Anne L.; et al.
Algal Research, Elsevier 2018, Vol. 32 : 44-53
Ferro, Lorenza; Gentili, Francesco G.; Funk, Christiane
Algal Research, Elsevier 2018, Vol. 35 : 160-167
Ferro, Lorenza; Gorzsás, András; Gentili, Francesco G.; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Christiane Funk lab

Forskningsprojekt

1 januari 2020 till 31 december 2023
17 mars 2011 till 31 december 2011

Filmer och reportage

Christiane Funk föreläser på Vetenskapslunch 2020

Kan alger göra avloppsvatten till biobränsle?