"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samiska Pressklipparkivet

Forskningsprojekt En mycket omfattande samling pressklipp med samisk tematik har sedan mitten av 1960-talet byggts upp vid Folkbiblioteket i Vilhelmina. De nästan 70 000 artiklarna riskerade att förstöras, när CeSam erhöll medel att digitalisera arkivet.

Samiskt pressklipparkiv har samlats ihop vid Vilhelmina folkbibliotek, där det förvarades som inklistrade artiklar i pärmar i källaren. Materialet höll på att förstöras varför en "räddningsinsats" var av nöden. Det är en otroligt blandad kompott med allt från vetenskapliga artiklar till reportage från veckotidningar. CeSam sökte pengar för s.k OCR-scanning, vilket hade gjord att materialet varit möjligt att textsöka, men fick "bara" medel till vanlig scanning (där bilderna alltså ligger som stumma dokument i kronologisk ordning). Hela arkivet omfattar åren 1966-2002 och det är idag tillgängligt på internet.

Projektansvarig

Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47

Projektöversikt

Projektperiod:

2002-03-26 2006-12-31

Finansiering

Finansår , 2004

huvudman: CeSam, finansiar: Kempestiftelen, y2004: 409,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsområde

Historia, Medie- och kommunikationsvetenskap, Samisk forskning

Projektbeskrivning

Eftersom den omfattande pressaklippsamlingen med samisk tematik som finns vid Vilhelmin folkbibliotek riskerade att förstöras, anökte ceSam från Kempestiftelsen om medel för en digitalisering. Det anslag om gavs räckte till en bildscanning av materialet. Efter det att avtal slutits mellan SVAR, CeSam och Vilhelmina kommun finns arkivet idag tillgängligt för forskning via internet. Arkivet är unikt i Sverige och ligger till grund för ett flertal forskningspojektansökningar samt ingår i pågående doktorandarbeten.

Ämnen: Historia, Kulturantropologi, Samiska, Etnografi, Medie- och kommunikationsvetenskap

Senast uppdaterad: 2019-09-18