"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sammanhållen insatsprocess för personer med funktionsnedsättning i kombination med missbruk - hur kan den komma till nytta för personen, professionen och organisationen?

Doktorandprojekt Personer med funktionsnedsättning i kombination med missbruk är en utsatt grupp i samhället. De behöver ofta flera typer av insatser samtidigt och för att dessa personer ska uppnå en positiv förändring krävs en samordning inom socialtjänstens egna verksamhetsområden.

Inom socialtjänsterna i Västernorrland finns ett stort behov av att få stöd och hjälp med att se över hur samordning av insatser för personer med funktionsnedsättning och missbruk ser ut. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur dessa behov och förutsättningar ser ut samt vad man kan göra för att förbättra de samordnande insatserna.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-02-01 2027-01-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Personer med funktionsnedsättning i kombination med missbruk är en utsatt grupp som ofta behöver flera insatser inom socialtjänstens egna verksamhetsområden. Inom socialtjänsterna i Västernorrland finns ett stort behov av att få stöd och hjälp med att se över hur samordning av insatser för personer med funktionsnedsättning och missbruk ser ut. Man är också intresserad av att hitta eventuella utvecklings- och förbättringsområden som gagnar både personen och professionen.

Man har redan slagit fast, att för att uppnå en positiv förändring behövs en sammanhållen insatsprocess, det vill säga att de insatser som ges till en person samordnas och följs upp av ansvariga verksamheter inom både utredning och insats.

I mitt avhandlingsarbete kommer jag att lyfta fram relevanta frågeställningar som bygger på personens och socialtjänstens behov när det gäller att skapa förutsättningar för en sammanhållen insatsprocess för personer med missbruk i kombination med psykisk och/eller kognitiv funktionsnedsättning.

Forskningen planeras och genomförs i samarbete med länets socialtjänster och brukarorganisationer i syfte att stärka den klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområde i Västernorrland.

Senast uppdaterad: 2020-04-30