"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Särbegåvning och nördighet inom naturvetenskaplig utbildning

Forskningsprojekt Ungdomars bristande intresse för naturvetenskap har sedan länge uppmärksammats bland forskare men även i samhället i stort vilket också lett till forskning kring, främst, relationen mellan genus, social och etnisk bakgrund och naturvetenskaplig utbildning och undervisning.

I projektet undersöks hur ”särbegåvning” och ”nördighet” artikuleras inom naturvetenskapliga sammanhang. Det övergripande målet med projektet är att skaffa ny kunskap om inkluderings- och exkluderingsprocesser i relation till naturvetenskapliga ämnen.

Projektansvarig

Eva Silfver
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 37

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2020-12-31

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Det övergripande målet med projektet är att skaffa ny kunskap om inkluderings- och exkluderingsprocesser i relation till naturvetenskapliga ämnen. Ungdomars bristande intresse för naturvetenskap har sedan länge uppmärksammats bland forskare men även i samhället i stort vilket också lett till forskning kring, främst, relationen mellan genus, social och etnisk bakgrund och naturvetenskaplig utbildning och undervisning. Denna studie tar ett delvis annat grepp i relation till detta "brist-problem" genom att rikta intresset mot hur "särbegåvning" och "nördighet" artikuleras i naturvetenskapliga utbildningssammanhang. Att studera eller arbeta med naturvetenskap kommer ofta å ena sidan med hög status men associeras å andra sidan också med social annorlundahet. Det är i detta spänningsfält - mellan "upphöjdhet" och "utstötthet" - som studien befinner sig. Rent konkret består projektet av två delstudier där den första undersöker hur särbegåvning och nördighet konstrueras diskursivt via media, medan den andra delstudien undersöker identitetsarbete bland elever och studenter självidentifierande som särbegåvade, alternativt nördar.

Senast uppdaterad: 2019-09-18