"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Särskild företrädare för barn

Forskningsprojekt Forskningsprojektet utforskar och analyserar särskild företrädare för barn, den jurist som företräder barn i förundersökning och brottmål när barnet befaras ha utsatts för våld eller andra övergrepp av vårdnadshavare.

Barn som utsätts för våld och övergrepp av vårdnadshavare befinner sig i en särskilt utsatt position, även i rättslig mening. För att vårdnadshavares bestämmanderätt inte ska hindra polisutredningar rörande sådana brott, finns sedan år 2000 lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.

Projektansvarig

Maria Forsman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 35

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-02-01 2017-02-28

Finansiering

Brottsofferfonden, 2015-2016: 1 600 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Juridik

Projektbeskrivning

Nyckelord: Juristprofessionen, brottsoffer, barnrätt, våld, straffprocess.

Lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn innebär att en jurist ges i uppdrag att i vårdnadshavares ställe ta tillvara barnets rätt under en förundersökning och i efterföljande rättegång i brottmål. Men vilka är de avsedda och praktiska rollerna för en särskild företrädare för barn, i den rättsliga praktiken och i förhållande till barnets och brottsoffrets rättigheter?

Publikation: The Swedish "special representatives for children" and their role in Barnahus

Senast uppdaterad: 2018-06-20