"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SCOPE

Forskningsprojekt Genom ProcessIT Innovations sker en satsning på automationsfrågor inom massa- och pappersindustrin genom branchprogrammet SCOPE. Under 2011 - 2013 avsätts 20 miljoner kronor där Tillväxtverket anslagit 10 miljoner.

SCOPE syftar till att öka industrins konkurrensförmåga och genom samverkan stärka regionens IT och automationsföretag till världsledande positioner inom sina branschområden.

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2013-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Projektbeskrivning

De fem områden som prioriteras inom SCOPE är Energieffektivitet och analys av energiförbrukning, Minskade kvalitetsvariationer genom förbättrad processflödesanalys, Bättre processtyrning, Ökad förståelse för råvarans egenskaper samt Effektivare informationshantering och ”smarta” IT system.

Vi deltar Inom området Energieffektivitet och analys av energiförbrukning och ett första projekt som avser modellering och effektivisering av sekundärvärmesystemet i en massafabrik är i slutfasen av sitt genomförande och ett projekt som avser energibalanser är under uppstart.

Senast uppdaterad: 2023-01-12