"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Självskadebeteende bland män

Forskningsprojekt Projektet består av flera delstudier med fokus på självskada och mäns återhämtning.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-06-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Självskada kan förstås ur olika perspektiv och majoriteten av tidigare forskning bedrivs med en kvinnlig befolkning. Vidare kan rapporterade könsaspekter öka risken att män och kvinnor som självskada undviker att söka sjukhusvård på grund av självskada, män på grund av "könskoden", "riktiga män gör inte självskada" och skamkänslor och kvinnor på grund av skuld och skam. Om så är fallet kan det finnas en risk för underrapportering av självskada och att både män och kvinnor inte får den vård de behöver för att kunna lämna det självskadande beteendet. Det är viktigt att inkludera män i studier av självskadande beteende för att få ökad kunskap ur människors perspektiv och förstå deras upplevelser av återhämtning från självskadande beteende. Eftersom återhämtning också handlar om processen att återfå självkontroll i sitt liv kan denna process sträcka sig långt efter att en person har behandlats medicinskt och inte längre skadar sig själv.

Senast uppdaterad: 2020-09-21