"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Utvärdering av sociala innovationer för miljömässig hållbarhet på lång sikt

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Lucas Haskells forskningsprojekt fokuserar på hur sociala innovationer kan ta itu med miljömässiga hållbarhetsfrågor förutom att upptäcka hur man kan värdera den långsiktiga livskraften av sociala innovationer.

Doktorand

Lucas Haskell
Doktorand
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2017-08-14

Finansiering

Företagsforskarskolan 50 % / Coompanion Västerbottens län 50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

Detta forskningsprojekt syftar till att utforska hur sociala innovationer kan adressera miljöhållbarhetsfrågor. Sociala innovationer är icke-marknadsdrivna innovationer som försöker gynna samhället (i motsats till individer) som helhet, förutom att skapa nya samarbeten. Dessutom arbetar vi för att upptäcka hur sociala innovationer kan fånga det värdet de skapar genom hållbara affärsmodeller.

Genom att fokusera på hållbara affärsmodeller, utforskas hur sociala innovationer fånga samhällsvärdet (inklusive sociala och miljömässiga värdet i motsats till finansiella) de skapar för att kunna säkerställa att sociala innovationen, i sig, kan bli långsiktigt hållbart. Projektet undersöker varför sociala innovationer är sociala innovationer och hur de bidrar till miljömässig hållbarhet. Dessutom, tittar vi på hur sociala innovationer dels blir en inkomskälla och/eller hur de kan värdera den sociala värdet de skapar för att varsamheten runt sociala innovationen kan bli stabil i längden.

Nyheter om projektet

Prisas för bästa forskningsplan

Lucas Haskells forskningsplan om sociala innovationer och miljömässig hållbarhet vann.

Senast uppdaterad: 2023-09-12