"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sociala perspektiv på skogliga risker – Hantering av gamla och nya risker i en föränderlig samhällelig kontext

Forskningsprojekt Skogen är en viktig naturresurs i Sverige men olika risker kan skada skogen. Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka de sociala dimensionerna av att hantera gamla och nya skogliga risker mot bakgrund av en föränderlig social kontext.

Riskhantering är en social process där en rad olika aktörer är inblandade. I projektet studeras hur privata skogsägare hanterar skogliga risker, hur Skogsstyrelsen, ansvarig för riskkommunikation agerar, och allmänhetens attityd till riskhantering, av betydelse utifrån ett legitimitetsperspektiv.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-06-17 2017-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Transportforskningsenheten

Projektbeskrivning

Genom att studera hanteringen av gamla risker går det även att dra lärdomar om hur nya risker (t ex klimatförändringar) kan hanteras. Det är också viktigt att ta hänsyn till hur förändringar i opinionen, skogspolitiken och exempelvis strukturella förändringar inom gruppen privata skogsägare påverkar riskhantering.

Skogen är en viktig naturresurs i Sverige. Emellertid kan olika risker såsom stormar och insekter, och i framtiden även klimatförändringar, skada skogens ekologiska, ekonomiska och rekreationsvärden. Riskhantering är en social process där en rad olika aktörer är inblandade. Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka de sociala dimensionerna av att hantera
gamla och nya skogliga risker mot bakgrund av en föränderlig social kontext. I projektet studeras hur privata skogsägare hanterar skogliga risker, hur Skogsstyrelsen, ansvarig för riskkommunikation agerar, och allmänhetens attityd till riskhantering, av betydelse utifrån ett legitimitetsperspektiv. Genom att studera hanteringen av gamla risker går det även att dra lärdomar om hur nya risker (t ex klimatförändringar) kan hanteras. Det är också viktigt att ta hänsyn till hur förändringar i opinionen, skogspolitiken och exempelvis strukturella förändringar inom gruppen privata skogsägare påverkar riskhantering. Resultaten belyser hur risk perception och riskhantering är relaterade samt kan ge underlag till hur hanteringen av risker kan förbättras. Projektet kan därmed förbättra den samhällsvetenskapliga förståelsen för riskhantering i relation till en viktig naturresurs.

Nyckelord: skogliga risker, risk perception, riskhantering, Skogsstyrelsen, privata skogsägare, allmänheten

Senast uppdaterad: 2023-03-29