Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Louise Eriksson

Louise Eriksson

Louise Eriksson är docent i psykologi och arbetar som forskare i miljöpsykologi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3, fö.ledig Umeå universitet, 901 87 Umeå

Louise Eriksson är docent i psykologi och arbetar som forskare i miljöpsykologi. Hon studerar individuella drivkrafter till beteenden som har betydelse för vår naturliga miljö och beteendeförändringar i denna kontext. I hennes pågående projekt med titeln Sociala perspektiv på skogliga risker (finansierat av Formas) är syftet att undersöka de sociala dimensionerna av att hantera gamla och nya skogliga risker mot bakgrund av en föränderlig social kontext. I projektet studeras hur privata skogsägare hanterar skogliga risker, hur Skogsstyrelsen ansvarig för riskkommunikation agerar, och allmänhetens attityd till riskhantering av betydelse utifrån ett legitimitetsperspektiv.
Eriksson undervisar även på grundnivå i kvantitativ metod på institutionen för geografi och ekonomisk historia och i miljöpsykologi på institutionen för psykologi, Umeå universitet.

European Journal of Forest Research, Springer 2021, Vol. 140, (1) : 51-63
Eriksson, Louise; Fries, Clas
Society & Natural Resources
Eriksson, Louise; Johansson, Maria; Månsson, Johan; et al.
Environmental Management, Springer 2020, Vol. 66, (4) : 549-563
Eriksson, Louise; Fries, Clas
Human Dimensions of Wildlife, Routledge 2020, Vol. 25, (5) : 421-437
Eriksson, Louise; Johansson, Maria; Månsson, Johan; et al.
Ambio, Springer Netherlands 2019, Vol. 48, (1) : 1-12
Eriksson, Louise; Boberg, Johanna; Cech, Thomas L.; et al.
Forestry (London), Vol. 92, (2) : 219-229
Eriksson, Louise; Klapwijk, Maartje J.
Environmental Management, Vol. 61 : 103-115
Eriksson, Louise
Society & Natural Resources, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 31, (4) : 409-423
Eriksson, Louise
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2018, Vol. 33, (7) : 716-723
Eriksson, Louise
Environment and Behavior, Vol. 50, (2) : 159-186
Eriksson, Louise; Björkman, Christer; Klapwijk, Maartje J.
Journal of Risk Research, Taylor & Francis 2017, Vol. 20, (7) : 868-886
Eriksson, Louise
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, Ume: Palgrave Macmillan 2017 : 57-95
Westin, Kerstin; Eriksson, Louise; Gun, Lidestav; et al.
Ambio, Vol. 45 : S223-S234
Klapwijk, Maartje J.; Hopkins, Anna J. M.; Eriksson, Louise; et al.
Journal of Environmental Planning and Management, Routledge 2015, Vol. 58, (8) : 1412-1431
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Schenk, Tilman; et al.
Small-scale Forestry, Vol. 13, (4) : 483-500
Eriksson, Louise
Urban Forestry & Urban Greening, Elsevier 2013, Vol. 12, (4) : 481-489
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika
Journal of Environmental Planning and Management, Abingdon: Routledge 2013, Vol. 56, (6) : 850-867
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 11, (3) : 321-328
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Olsson, Olof; et al.
Forests, Vol. 3, (4) : 923-943
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Olsson, Olof; et al.
9th Biennal Conference on Environmental Psychology, 26-28 September 2011, Eindhoven
Eriksson, Louise; Westin, Kerstin
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier Ltd 2010, Vol. 13 : 329-342
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Garvill, Jörgen
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, 2008:2
Eriksson, Louise; Erhardsson, Margareta; Grysell, Tomas
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier 2008, Vol. 11, (1) : 10-23
Eriksson, Louise; Garvill, Jörgen; Nordlund, Annika
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier 2008, Vol. 42, (8) : 1117-1128
Eriksson, Louise; Garvill, Jörgen; Nordlund, Annika
Journal of Environmental Psychology, Vol. 26, (1) : 15-26
Eriksson, Louise; Garvill, Jörgen; Nordlund, Annika
Publicerad: 24 sep, 2021