"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Louise Eriksson

Louise Eriksson är docent i psykologi och arbetar som forskare i miljöpsykologi.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3, fö.ledig Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i psykologi och arbetar som forskare i miljöpsykologi. Jag studerar individuella drivkrafter och hinder till attityder och beteenden som har betydelse för vår naturliga miljö. Jag är intresserad av hållbara beteendeförändringar samt interaktionen mellan beteenden och policy. Just nu arbetar jag i ett tvärvetenskapligt projekt om gäss och gåsförvaltning där jag studerar intressegruppers attityder och beteenden för att bättre förstå hur vi kan uppnå en hållbar gåsförvaltning. I ytterligare ett tvärvetenskapligt projekt studerar jag privata skogsägare och andra aktörer som en del i omställningen av skogen med fokus på att öka andelen lövskog (Trees for me). Jag har ett särskilt intresse för att studera hur skogliga aktörer uppfattar risker för skador i skogen utifrån behovet av att anpassa skogen till ett förändrat klimat.

Jag disputerade i psykologi 2008 och blev docent 2016. Jag har arbetat i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt med såväl samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga forskare genom åren, ofta i nära samarbete med praktiker.

Journal of Environmental Planning and Management, Routledge 2024, Vol. 67, (3) : 522-541
Eriksson, Louise; Johansson, Maria; Månsson, Johan; et al.
European Journal of Wildlife Research, Springer 2023, Vol. 69, (2)
Eriksson, Louise; Johansson, Maria; Månsson, Johan; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2023, Vol. 13, (1)
Eriksson, Louise; Månsson, Johan; Liljebäck, Niklas; et al.
Trends in Ecology & Evolution, Cell Press 2023, Vol. 38, (6) : 507-508
Sandström, Camilla; Eriksson, Louise; Pärt, Tomas; et al.
Society & Natural Resources, Routledge 2022, Vol. 35, (1) : 1-19
Eriksson, Louise; Johansson, Maria; Månsson, Johan; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2022, Vol. 140
Eriksson, Louise; Sandström, Camilla
Trends in Ecology & Evolution, Elsevier 2022, Vol. 38, (1) : 55-71
Månsson, Johan; Eriksson, Louise; Hodgson, Isla; et al.
European Journal of Forest Research, Springer 2021, Vol. 140, (1) : 51-63
Eriksson, Louise; Fries, Clas
Environmental Management, Springer 2020, Vol. 66, (4) : 549-563
Eriksson, Louise; Fries, Clas
Human Dimensions of Wildlife, Routledge 2020, Vol. 25, (5) : 421-437
Eriksson, Louise; Johansson, Maria; Månsson, Johan; et al.
Ambio, Springer Netherlands 2019, Vol. 48, (1) : 1-12
Eriksson, Louise; Boberg, Johanna; Cech, Thomas L.; et al.
Forestry (London), Vol. 92, (2) : 219-229
Eriksson, Louise; Klapwijk, Maartje J.
Society & Natural Resources, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 31, (4) : 409-423
Eriksson, Louise
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2018, Vol. 33, (7) : 716-723
Eriksson, Louise
Environmental Management, Vol. 61 : 103-115
Eriksson, Louise
Environment and Behavior, Vol. 50, (2) : 159-186
Eriksson, Louise; Björkman, Christer; Klapwijk, Maartje J.
Journal of Risk Research, Taylor & Francis 2017, Vol. 20, (7) : 868-886
Eriksson, Louise
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, Ume: Palgrave Macmillan 2017 : 57-95
Westin, Kerstin; Eriksson, Louise; Gun, Lidestav; et al.
Ambio, Vol. 45 : S223-S234
Klapwijk, Maartje J.; Hopkins, Anna J. M.; Eriksson, Louise; et al.
Journal of Environmental Planning and Management, Routledge 2015, Vol. 58, (8) : 1412-1431
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Schenk, Tilman; et al.
Small-scale Forestry, Vol. 13, (4) : 483-500
Eriksson, Louise
Urban Forestry & Urban Greening, Elsevier 2013, Vol. 12, (4) : 481-489
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika
Journal of Environmental Planning and Management, Abingdon: Routledge 2013, Vol. 56, (6) : 850-867
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Westin, Kerstin
Forests, Vol. 3, (4) : 923-943
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Olsson, Olof; et al.
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 11, (3) : 321-328
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Olsson, Olof; et al.
9th Biennal Conference on Environmental Psychology, 26-28 September 2011, Eindhoven
Eriksson, Louise; Westin, Kerstin
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier Ltd 2010, Vol. 13 : 329-342
Eriksson, Louise; Nordlund, Annika; Garvill, Jörgen
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, 2008:2
Eriksson, Louise; Erhardsson, Margareta; Grysell, Tomas
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier 2008, Vol. 11, (1) : 10-23
Eriksson, Louise; Garvill, Jörgen; Nordlund, Annika
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier 2008, Vol. 42, (8) : 1117-1128
Eriksson, Louise; Garvill, Jörgen; Nordlund, Annika
Journal of Environmental Psychology, Vol. 26, (1) : 15-26
Eriksson, Louise; Garvill, Jörgen; Nordlund, Annika

Jag handleder främst uppsatser, examensarbeten på grundnivå och masteruppsatser.